„Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka” to temat Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej od 3 do 5 września w Rzeszowie przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich. Patronat nad spotkaniem objął biskup rzeszowski Jan Wątroba, przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny. Udział w konferencji bierze m.in.: bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

W spotkaniu poświęconym ochronie małżeństwa i rodziny oprócz biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby i sekretarza generalnego KEP bp. Artura Mizińskiego biorą udział m.in. bp Antoni Dziemianko, biskup piński, sekretarz generalny Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi oraz biskupi z Polski: bp Edward Białogłowski, biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej; bp Krzysztof Nitkiewicz, biskup sandomierski i bp Stanisław Stefanek, biskup senior diecezji łomżyńskiej, wieloletni przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Kanonistów Polskich rozpoczęła się w poniedziałek  wieczorem. We wtorek rano, po uroczystym otwarciu konferencji, pierwszej sesji przewodniczył bp Artur G. Miziński. W jej trakcie bp Jan Wątroba przedstawił informacje dotyczące nowej instrukcji KEP poświęconej problematyce małżeństwa i rodziny. Następnie ks. dr hab. Leszek  Adamowicz oraz ks. dr hab. Piotr Majer omówili nowy dekret KEP dotyczący przygotowania do małżeństwa, a dr hab. Paweł Sobczyk przedstawił nowe rozwiązania dotyczące ochrony i opieki nad małżeństwem i rodziną w prawie polskim.

W trakcie sesji drugiej, której będzie przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, biskup sandomierski, wykłady wygłosi ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski i ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon. Sesji trzeciej przewodniczyć będzie bp Antoni Dziemianko z diecezji pińskiej. Ta część konferencji będzie poświęcona kompetencjom sędziego instruktora w nowym procesie małżeńskim oraz roli adwokata w tym procesie. Powiedzą o tym ks. dr hab. Jan Krajczyński i ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut.

Kolejnej sesji będzie przewodniczył bp Stanisław Stefanek z Łomży. O zadaniach małżonków względem  siebie w perspektywie Kościoła i Narodu powie ks. prof. dr hab. Józef Krzywda, a o problemie hermeneutycznym orzecznictwa kościelnego – ks. dr hab. Andrzej Pastwa.

Po dyskusji zebrani na konferencji wezmą udział w Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem bp. Jana Wątroby w katedrze rzeszowskiej. Na zakończenie dnia będzie miało miejsce Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

W środę, 5 września odbędą się dwie kolejne sesje konferencji. Pierwszej z nich będzie przewodniczył ks. dr hab. Mirosław Sitarz. Wykłady dotyczące prawnej ochrony tożsamości seksualnej osoby oraz temat: „transseksualizm a niezdolność do zawarcia małżeństwa” omówią: ks. dr hab. Piotr Steczkowski i ks. dr Jan Słowiński. W ostatniej sesji, której przewodniczył będzie bp Edward Białogłowski wykład „Wykluczenie potomstwa jako tytuł nieważności małżeństwa” omówi ks. dr hab. Piotr Ryguła, a ks. dr hab. Piotr Kroczek omówi kwestię kompetencji promotora sprawiedliwości w nowym procesie małżeńskim.

Spotkanie zakończy się po godzinie 12.00.

BP KEP

Zobacz też:
>>PROGRAM

BRAK KOMENTARZY