Ojciec duchowny seminarium biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej

20-04-2013

Ks. Stanisław Jamrozek z archidiecezji przemyskiej jest pierwszym kapłanem włączonym przez papieża Franciszka do grona polskiego Episkopatu. Decyzją Ojca Świętego dotychczasowy wychowawca w seminarium został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej. Nominat przyjmie sakrę biskupią w dniu 20 maja 2013 roku w przemyskiej archikatedrze.

1342

W przededniu Tygodnia Modlitw o Powołania dotychczasowy ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym archidiecezji przemyskiej ks. Stanisław Jamrozek został mianowany biskupem pomocniczym. Decyzję Ojca Świętego Franciszka ogłosiła 20 kwietnia Nuncjatura Apostolska w Polsce.

Biskup nominat ma 52 lata. W przemyskim seminarium pełnił funkcję ojca duchownego. Wykładał również teologię duchowości, hagiografię i język włoski.

Jako postulator procesu beatyfikacyjnego rodziny Ulmów, która zginęła chroniąc Żydów, przygotowywał positio, ukazujące heroiczność ich wiary. Etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego Józefa, Wiktorii Ulmów i ich dzieci trwał od 2003 do 2008 roku. Obecnie trwa etap rzymski procesu.

Ks. Stanisław Jamrozek urodził się 5 maja 1960 r.  Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w rodzinnej Malawie (obecnie diec. rzeszowska) i Technikum Budowlanego w Rzeszowie (matura 1980 r.) przez trzy lata pracował zawodowo. W roku 1983 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych obronił pracę magisterską pt. „Wpływ udziału w Ruchu Odnowy w Duchu Świętym na hierarchię wartości u młodzieży”. W dniu 13 stycznia 1989 roku przyjął święcenia diakonatu, a 14 czerwca 1989 roku święcenia kapłańskie z rąk bp. Ignacego Tokarczuka.

Po święceniach pracował jako wikariusz do parafii Rymanów Zdrój. Trzy lata później wysłany na studia z teologii duchowości w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, które ukończył tytułem licencjata nauk teologicznych. Przez kolejne lata pełnił funkcję sekretarza metropolity przemyskiego, abp. Józefa Michalika. W roku 1996 został skierowany na studia doktoranckie do Rzymu na Papieski Uniwersytet św. Tomasza (Angelicum). Uwieńczył je tytułem doktora teologii przedstawiając rozprawę doktorską nt. „Pokora i jej znaczenie w życiu chrześcijańskim. Studium ascetyczno-duchowe na podstawie pism Sł. B. ks. Jana Balickiego”.

Po powrocie z Rzymu przez siedem miesięcy pracował duszpastersko w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu. Od 2001 roku pełni funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W roku 2009 został mianowany kanonikiem gremialnym Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej.

Zobacz także:

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce