Olsztyn: abp Józef Górzyński odbył ingres do archikatedry

15-10-2016
2595

Abp Józef Górzyński, odbył dziś uroczysty ingres do archikatedry św. Jakuba w Olsztynie obejmując urząd arcybiskupa metropolity warmińskiego. 57-letni hierarcha zastąpił abp. Wojciecha Ziembę, który w tym dniu przechodzi na emeryturę.

W homilii nowy metropolita warmiński mówił o zachwycającym ale i zobowiązującym dziedzictwie Warmii: dziedzictwie ducha i chrześcijańskiej kultury, zapisanym w ludziach i licznych zabytkach. „To także dziejące się dziś, konkretne życie mieszkańców tej ziemi. Trudne życie na pięknej ziemi” – mówił metropolita warmiński.

Zwrócił uwagę, że ziemia warmińska otworzyła się na chrześcijaństwo wyjątkowo i została wyjątkowo pobłogosławiona przez Boga gorliwymi głosicielami Ewangelii i wielu wybitnymi pasterzami. „Została naznaczona wspaniałymi miejscami kultu, których splendor do dziś zachwyca” – mówił abp Górzyński. – Wśród tych miejsc są i te, które Bóg sam wskazał przez cudowne objawienia Niepokalanej Maryi”.

Hierarcha przypomniał, że najnowsza, wojenna i powojenna historia obeszła się z rdzennymi mieszkańcami tej ziemi niezwykle brutalnie, a większość została zmuszona do opuszczenia swych domów i do emigracji. Wielu z nich, zaznaczył, dało heroiczne świadectwo swojej wiary, a niektórzy są kandydatami na ołtarze.

W przesłanym na uroczystość specjalnym liście przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki zapewnił o modlitwie Kościoła w Polsce w intencji posługi nowego metropolity. Wyraził też wdzięczność odchodzącemu na emeryturę abp. Wojciechowi Ziembie.

O modlitewnym i moralnym wsparciu zapewnił w swym liście nowego metropolię warmińskiego prezydent Andrzej Duda.

W uroczystości wzięli udział m.in. biskupi, m.in. metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz i metropolita gnieźnieński abp Wojciech Polak, biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser i sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, ludzie kultury i nauki.

Od lutego ub. roku abp Górzyński pełnił urząd arcybiskupa koadiutora archidiecezji warmińskiej.

Jak czytamy w komunikacie do diecezjan archidiecezji odczytanym w kościołach w ubiegłą niedzielę, „Ojciec Święty Franciszek przyjął prośbę Arcybiskupa Wojciecha Ziemby, Metropolity Warmińskiego o rezygnacji z urzędu”. Właśnie dziś abp Wojciech Ziemba kończy 75. rok życia i zgodnie z przepisami prawa kanonicznego przechodzi na emeryturę. Podczas Mszy św. dziękowano więc także za 49 lat kapłaństwa i 34 lata sakry biskupiej abp. Ziemby.

***

Abp Józef Górzyński jest doktorem liturgiki Papieskiego Instytutu Liturgicznego św. Anzelma w Rzymie. Urodził się 5 marca 1959 roku w Żelechowie. W 1979 wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie odbył sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1985 roku z rąk kard. Józefa Glempa. Przez dwa lata pracował jako duszpasterz, będąc wikariuszem w parafii św. Mikołaja w Grójcu.

W 1987 roku wyjechał do Rzymu, gdzie studiował liturgikę w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma. Pracę doktorską obronił w 1996 roku. Po powrocie ze studiów został prefektem, czyli wychowawcą w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Zaczął też wykładać liturgikę na Papieskim Wydziale Teologicznym. Pracę wychowawczą zakończył w 2004 roku.

W roku 2003 został wyniesiony do godności opata Kapituły Kolegiackiej Kampinosko–Bielańskiej, a rok później mianowany proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie na Wrzecionie.

W 2012 roku kard. Kazimierz Nycz mianował ks. Józefa Górzyńskiego moderatorem wydziałów duszpasterskich oraz dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Jest moderatorem nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w Archidiecezji Warszawskiej. Z racji specjalizacji w dziedzinie liturgiki od lat uczestniczy w pracach wielu komisji diecezjalnych i krajowych.

4 listopada 2013 r. ks. Józef Górzyński został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej. Sakrę przyjął 7 grudnia 2013 roku w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego. Na dewizę biskupią wybrał słowa: „Ad Mysterium ministrandum” (Do posługi Tajemnicy).

10 lutego 2015 roku papież Franciszek mianował go arcybiskupem koadiutorem archidiecezji warmińskiej.

***

Abp Wojciech Ziemba urodził się 15 października 1941 r. w Wampierzowie, w parafii Wadowice Górne (diec. tarnowska). Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Bystrzycy Kłodzkiej w roku 1958. Następnie przez dwa lata pracował w Wydziale Finansowym Prezydium Państwowej Rady Narodowej w Mielcu.

W 1960 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie. W latach 1963-65 odbył służbę wojskową w Dęblinie. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1967 r. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii św. Katarzyny w Kętrzynie, a następnie w olsztyńskiej parafii św. Jakuba.

W latach 1970 -74 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1974 r. uzyskał tytuł doktora teologii biblijnej. Studiował również w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (1980-81). Po studiach wykładał przedmioty biblijne w Warmińskim Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie, gdzie jednocześnie pełnił kolejno funkcje prefekta, wicerektora (1981-82) a następnie rektora (1982-1986).

Mianowany biskupem pomocniczym diecezji warmińskiej, sakrę biskupią przyjął we katedrze św. Jakuba w Olsztynie 4 lipca 1982 roku. Po reorganizacji diecezji w Polsce w1992 roku, został mianowany biskupem ełckim. Z kolei w 2000 r. Jan Paweł II mianował dotychczasowego biskupa ełckiego metropolitą białostockim.

30 maja 2006 r. został mianowany przez Benedykta XVI arcybiskupem warmińskim. Jego zawołaniem biskupim jest zdanie „Bóg bogaty w miłosierdzie”.

mip, tk / Olsztyn / KAI

Zdjęcie ilustracyjne: BP KEP