Warszawa, dnia 19 kwietnia 2021 r.

SEP – D/2.10-11

Oświadczenie w sprawie promulgacji
Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 11 marca 2021 r.
w sprawie podwyższenia sumy maksymalnej alienacji

W związku z udzieleniem w dniu 23 marca 2021 r. przez Kongregację ds. Biskupów recognitio dla Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie podwyższenia sumy maksymalnej alienacji, w dniu dzisiejszym, tj. 19 kwietnia 2021 r., poprzez zamieszczenie ww. Dekretu na oficjalnej stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski (www.episkopat.pl) w zakładce AKTA KEP, następuje jego prawna promulgacja.
Dekret ogólny wchodzi w życie z dniem promulgacji, tj. 19 kwietnia 2021 r.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP