Pelplin: Ks. dr hab. Wiesław Śmigiel – biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej

24-03-2012

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, 24 marca 2012 r.

1212

Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 2037/12

Komunikat

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. dr. hab. Wiesława ŚMIGLA, kierownika katedry teologii pastoralnej szczegółowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Beatia.

 

+ Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski

Warszawa, 24 marca 2012 r.