Z intencją dziękczynną za łaskę wiary w 1050. rocznicę chrztu Polski na Jasną Górę docierają kolejne grupy pieszych pielgrzymów. 10 sierpnia przybyli pielgrzymi  wrocławscy, legnicccy i gnieźnieńscy. W drodze modlili się także o pokój na świecie i nowe powołania misyjne.

Zobacz też >>Prymas Polski z pielgrzymami na Jasnej Górze

W tym roku w 15 grupach z Wrocławia przyszło 1,5 tys. osób, w tym 40 kapłanów, 19 kleryków i 9 sióstr zakonnych. Razem z pielgrzymami wędrował bp Jacek Kiciński, biskup pomocniczy arch. wrocławskiej.

Pątnicy w drodze odnawiali sakrament chrztu, przypominając sobie o zadaniach rodziny chrześcijańskiej i dziękując za tych, którzy towarzyszą nam na drodze do zbawienia.

W czasie pielgrzymki wrocławskiej odbyło się specjalne nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych w Starym Oleśnie w Sanktuarium św. Anny. – Rozważaliśmy także związek sakramentów z miłosierdziem – mówi główny przewodnik wrocławskiej pielgrzymki ks. Stanisław Orzechowski.

Pielgrzymi nieśli także intencje o pokój na świecie. Szczególnie ta modlitwa przyświecała misyjnej grupie franciszkańskiej z Wrocławia, której patronują błogosławieni franciszkanie męczennicy o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek. – Nasi patronowie są szczególnie potrzebni w naszych czasach. Potrafili pokojowo przeciwstawić się terroryzmowi, dać odpowiedź na szerzące się zło – mówił o. Marian Michasiów.

Także pątnicy z 24. Pieszej Pielgrzymki Legnickiej na swoim szlaku przezywali w miejscowości Pokój specjalne nabożeństwo z beatyfikowanymi ojcami Zbigniewem i Michałem. Każdy pielgrzym w ramach tego nabożeństwa otrzymał różaniec z relikwiami błogosławionych męczenników, czyli jako wezwanie do modlitwy: weź i módl się o pokój.

W grupach legnickich dotarło ok. 900 osób. Podobnie jak kompanii wrocławskiej i w tej pielgrzymce podejmowana była refleksja nad miłosierdziem i chrztem.

Od źródeł chrzcielnych Polski – z archidiecezji gnieźnieńskiej na Jasną Górę dotarło 10 sierpnia także ponad 1 tys. pielgrzymów. Pątników z obu gnieźnieńskich strumieni: kolorowych i promienistych witał na błoniach jasnogórskich Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Metropolita gnieźnieński wyraził radość i wdzięczność dla pątników podejmujących trud pielgrzymowania na Jasną Górę za ich świadectwo wiary. – To przedłużenie radości, która stała się naszym udziałem w pięknych Dniach spotkania młodych świata z papieżem.

Wędrówce grup gnieźnieńskich towarzyszyły słowa „Zalogowani przez chrzest”. – Jeżeli odpowiednio dobierzemy hasło i login do naszego życia, możemy je owocnie przeżyć – wyjaśnia abp Polak. – Login to chrześcijanin, a hasło: należę do Kościoła.

KAI/ BP KEP

BRAK KOMENTARZY