W Przemyślu zakończył się Pierwszy Synod Kościoła Greckokatolickiego w Polsce. Podsumowano dotychczasowe działania międzydiecezjalne oraz określono wyzwania, przed którymi stoi Kościół Greckokatolicki w Polsce. W dwudniowym spotkaniu metropolii przemysko-warszawskiej wzięli udział: Metropolita Przemysko-Warszawski abp Eugeniusz Popowicz, Ordynariusz Wrocławsko-Koszaliński bp Włodzimierz Juszczak, Ordynariusz Olsztyńsko-Gdański bp Arkadiusz Trochanowski oraz arcybiskup senior Jan Martyniak.

Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali referatów i rekomendacji dotyczących dalszego istnienia struktur powstałych przed reorganizacją Metropolii Przemysko-Warszawskiej w 2020 roku. Przyjęto sprawozdania z działalności m.in. Greckokatolickiego Seminarium Duchownego w Lublinie, Bractwa Sarepty, Instytutu Regenckiego czy Metropolitalnej Komisji Katechetycznej

Podjęto decyzję o powołaniu Międzyeparchialnego Trybunału I instancji we wszystkich sprawach dla grekokatolików Metropolii Przemysko-Warszawskiej. Postanowiono wystąpić do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej o nadanie „nulla osta” dla Międzyeparchialnego Trybunału Metropolii Przemysko-Warszawskiej.

W piątek, 12 listopada, obecni na Synodzie biskupi odprawili Boską Liturgię w katedrze św. Jana Chrzciciela w Przemyślu, której przewodniczył ordynariusz wrocławsko-koszaliński bp Włodzimierz Juszczak OSBM. 

Drugą sesję Międzyeparchialnego Soboru zaplanowano na 15-18 czerwca 2022 r.

Sekretariat Synodu Metropolii Przemysko-Warszawskiej/BP KEP

Publikujemy pełną treść Komunikatu:

Przemyśl, 12 listopada 2021 r. 

KOMUNIKAT
Pierwszy Synod Biskupów
Metropolii Przemysko-Warszawskiej 

W Przemyślu w dniach 11-12 listopada 2021 r. odbył się pierwszy Synod Biskupów Metropolii Przemysko-Warszawskiej.

Na początku Synodu, w czwartek 11 listopada 2021 r., w katedrze św. Jana Chrzciciela została odprawiona Liturgia Święta, której przewodniczył arcybiskup i metropolita przemysko-warszawski Eugeniusz Popowicz. Koncelebrowali: bp Włodzimierz Juszczak OSBM, ordynariusz eparchii wrocławsko-koszalińskiej, bp Arkadiusz Trochanowski, biskup olsztyńsko-gdański i arcybiskup senior Jan Martyniak w obecności księży i zakonników dekanatu przemyskiego.

Po Boskiej Liturgii wikariusz generalny archidiecezji przemysko-warszawskiej ks. mitrat Bogdan Stepan odczytał dekret o zwołaniu pierwszego  Synodu Metropolii Przemysko-Warszawskiej.

W sali konferencyjnej metropolii odbyło się posiedzenie pierwszego synodu. W części roboczej, która odbywała się na dwóch poziomach: stacjonarnym i internetowym, wzięli udział: arcybiskup Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysłowo-warszawski, biskup Włodzimierz Juszczak OSBM, ordynariusz wrocławsko-koszaliński, biskup Arkadiusz Trochanowski, ordynariusz olsztyńsko-gdański, arcybiskup senior Jan Martyniak i kanclerz ks. dr Mikołaj Kostecki i notariusz (protokolant), Pan Michał Pulkowski, a także zaproszeni księża. 

Podczas tego spotkania uczestnicy wysłuchali referatów i rekomendacji dotyczących dalszego istnienia struktur powstałych przed reorganizacją Metropolii Przemysko-Warszawskiej w 2020 roku. Przyjęto sprawozdania z działalności:

– Greckokatolickiego Seminarium Duchownego w Lublinie – odczytane przez rektora ks. mitrata Bogdana Pańczaka;
– Bractwa Sarepty – odczytane przez ks. mitrata Jana Pipkę;
– Instytutu Regenckiego – odczytane przez dyrektora Pana Jarosława Wujcika;
– Metropolitalnej Komisji Katechetycznej – odczytane przez ks. mitrata Jana Łajkosza;
– Komisji Liturgicznej – odczytane przez ks. mitrata Bogdana Pańczaka;
– dotychczasowej grupy medialnej – odczytane przez ks. Mateusza Demeniuka;
– duszpasterstwa wojskowego dla grekokatolików w Wojsku Polskim – odczytane przez ks. dziekana kapitana Roberta Rosę;
– sądownictwa w metropolii – odczytane przez ks. dziekana Piotra Pawliszcze.

Podczas debaty po referatach postanowiono powołać instytucję Międzyeparchialnego Trybunału I instancji we wszystkich sprawach dla grekokatolików Metropolii Przemysko-Warszawskiej. Postanowiono wystąpić do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej o nadanie „nulla osta” dla Międzyeparchialnego Trybunału Metropolii Przemysko-Warszawskiej.

W toku dalszych prac Synod zdecydował o powołaniu Metropolitalnych Komisji w wyżej wspomnianych instytucjach i powołał przewodniczących oraz członków poszczególnych komisji z każdej eparchii. Przedstawiono statuty komisji i nakreślono kierunki prac na przyszłość. 

W piątek, 12 listopada, biskupi odprawili Boską Liturgię w katedrze św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył biskup Włodzimierz Juszczak OSBM, ordynariusz wrocławsko-koszaliński. Koncelebrowali: arcybiskup i metropolita przemysko-warszawski Eugeniusz Popowicz i biskup Arkadiusz Trochanowski, ordynariusz olsztyńsko-gdański oraz księża z katedry. Homilię wygłosił bp Włodzimierz Juszczak OSBM, który pogratulował uczniom i nauczycielom 30. rocznicy reaktywacji szkoły podstawowej i liceum w Przemyślu im. ks. Markiana Szaszkiewicza.

Po Liturgii drugiego dnia spotkania roboczego, w piątek 12 listopada, Synod przyjął plan duszpasterski dla Metropolii Przemysko-Warszawskiej na rok 2022. Postanowiono uczcić w 2022 roku 75. rocznicę akcji „Wisła” na poziomie ogólnopolskim.

Przedstawiono również plan przygotowań do drugiej sesji Międzyeparchialnego Soboru w dniach 15-18 czerwca 2022 r. Na tym etapie omówiono szereg innych ważnych kwestii.

Pierwszy Synod Metropolii Przemysko-Warszawskiej zakończył się nabożeństwem w kaplicy kurii metropolitalnej. 

Sekretariat Synodu Metropolii Przemysko-Warszawskiej

Dano w Przemyślu w dzień wspomnienia błogosławionego biskupa Hryhorija Łakoty, 12 listopada 2021 r.

tłum. ks. m.d.