Czy potrzebujemy kodeksu ekologicznego? Jakie są współczesne wyzwania ekologii integralnej? Czy nawrócenie ekologiczne to idee fixe? Jak pomóc ludziom odkrywać Boga Ojca Stworzyciela w dobie konsumpcjonizmu? Odpowiedzi na powyższe pytania będą starali się udzielić uczestnicy rozpoczętego dziś Ogólnopolskiego Spotkania Diecezjalnych Duszpasterzy Środowisk Laudato Si na Zamku Bierzgłowskim w diecezji toruńskiej.

„Znajdujemy się na średniowiecznym zamku rycerskim i mamy nadzieję, że Duch Boży, duch rycerski wzmocni nas w zmaganiach z tym światem i w tym świecie w kierowaniu ludzkich serc do naszego Ojca Boga Stworzyciela” – mówi bp Tadeusz Lityński, przewodniczący Zespołu Laudato Si przy Radzie KEP ds. Społecznych. „Dzisiejszy świat niesie ze sobą wiele wyzwań, które wymagają poruszania sumień i ludzkiej wrażliwości” – dodaje.

„Jaka powinna być duszpasterska odpowiedź Kościoła na wyzwania współczesnego świata w zakresie ‚troski o wspólny dom’ (integralnej ekologii i integralnego rozwoju człowieka)? – ważne pytanie, na które uczestnicy będą szukali odpowiedzi w czasie obrad” – mówi ks. Andrzej Lubowicki, asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Zaproszonymi gośćmi, którzy wezmą udział w obradach, są m.in. bp Wiesław Śmigiel, Sławomir Mazurek doradca Prezydenta RP ds. Ekologii.

Obrady trwają w dniach 10-11 kwietnia i zakończą się opracowaniem propozycji inicjatyw duszpasterskich ze szczególnym uwzględnieniem Światowego Dnia Modlitwy o Ochronę Stworzenia, ustanowionego przez papieża Franciszka na 1 września, który rozpoczyna „Czas dla Stworzenia”, kończący się wspomnieniem św. Franciszka z Asyżu 4 września.

W listopadzie 2021 roku Konferencja Episkopatu Polski powołała do istnienia pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego Zespół Laudato Si przy Radzie KEP ds. Społecznych. Na dzień dzisiejszy, 33 diecezje mianowały Diecezjalnych Duszpasterzy Środowisk Laudato Si. Konferencja Episkopatu Polski jest reprezentowana m.in. w: European Christian Environment Network (ECEN), Radzie Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) jako międzynarodowych inicjatywach podejmowanych w duchu troski o wspólny dom.

ks. Zbigniew Kucharski
Sekretarz Zespołu Laudato Si przy Radzie KEP ds. Społecznych