Za kilka tygodni rozpocznie się budowa Domu Światowych Dni Młodzieży na Campus Misericordiae w Brzegach.

Campus Misericordiae w Brzegach to projekt społeczny, będący dziedzictwem Światowych Dni Młodzieży 2016, który jest stale rozbudowywany. Obecnie trwają prace projektowe budowy Domu ŚDM, który będzie miejscem spotkań dla młodych ludzi wracających na Campus Misericordiae, gdzie w 2016 roku młodzież z całego świata spotkała się z Papieżem Franciszkiem.

Dom ten powstaje tuż obok obiektów społecznych, w których świadczona jest pomoc dla osób starszych oraz dostarczana żywność potrzebującym (Dom Miłosierdzia oraz Centrum Caritas „Chleb Miłosierdzia”) i będzie kolejnym elementem obszaru społecznego na Campus Misericordiae, tym razem skierowanego bezpośrednio do ludzi młodych. Wmurowanie kamienia węgielnego pod tę budowę odbędzie się jeszcze w tym roku, natomiast otwarcie domu planowane jest w lipcu przyszłego roku – w drugą rocznicę Światowych Dni Młodzieży.

Dom Światowych Dni Młodzieży powstaje z potrzeby ludzi młodych, którzy każdego dni przybywają na Campus Misericordiae, by przeżyć dni skupienia, rekolekcje, pomodlić się przy Matce Bożej Loreto, by pobyć w miejscu spotkania młodzieży z Papieżem Franciszkiem. Młodzi ludzie chcą wracać na Campus Misericordiae i należy im to umożliwić. Dzieło zapoczątkowane podczas ŚDM 2016 będzie stale rozbudowywane – wyjaśnia Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki.

Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie ośrodka, który będzie wspierał młodych ludzi, szczególnie zagrożonych tym, że ich sytuacja życiowa będzie kształtować się poniżej ich możliwości. Projekt, w swoim zamierzeniu, ma być dostępny dla całej społeczności, przyciągając szeroki przekrój mieszkańców okolicznych miejscowości i nie tylko, szczególnie młodych. Jest to w pewnym rodzaju uzupełnienie zakresu oferowanych usług, pomocy która już jest realizowana w budynku głównym Misericordiae i skierowana dla osób starszych oraz potrzebujących – dodaje wicestarosta Łukasz Sadkiewicz.

www.ckit.wieliczka.eu

 

BRAK KOMENTARZY