Msza św. w bielskiej katedrze, którą odprawi 17 października 2021 r. biskup Roman Pindel, rozpocznie diecezjalny etap XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, zwołanego przez papieża Franciszka. Ojciec Święty zainaugurował Synod 9 października w Rzymie. Proces obejmie trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną: od października 2021 r. do października 2023 r.

Sekretariat Synodu Biskupów opublikował Dokument Przygotowawczy oraz Vademecum, teksty pomagające wyjaśnić cel i przebieg procesu synodalnego „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.  Jak wyjaśnia Vademecum, chodzi o „wsłuchanie się jako cały Lud Boży w to, co Duch Święty mówi do Kościoła”.

Inauguracja procesu synodalnego odbyła się 9-10 października br. w Watykanie, a na 17 października zaplanowano jego start we wszystkich diecezjach katolickich na świecie. 14 listopada br. nastąpi w diecezji inauguracja na poziomie parafii. Celem tego etapu będą konsultacje, dzięki którym w procesie synodalnym zostanie wysłuchany głos wszystkich ochrzczonych, którzy zechcą go wyrazić.

Biskup Roman Pindel, w odpowiedzi na wezwanie papieża zapraszające Kościół współczesny do podjęcia drogi synodalnej, powołał diecezjalnego koordynatora synodalnego – ks. dr. Roberta Samsela i jego dwoje zastępców: dr Joannę Czyż-Cieciak i Roberta Karpa. Osoby te będą pozostawać w kontakcie z koordynatorami stanów i parafialnymi i ułatwiać konsultacje. W oparciu o syntezy grup synodalnych opracowana ma zostać dziesięciostronicowa synteza diecezjalna. Zostanie ona przekazana do konferencji episkopatu. Do 22 kwietnia 2022 r powinna być przygotowana ogólnokrajowa synteza, która zostanie przesłana do Sekretariatu Synodu wraz z materiałami przygotowanymi na poziomie diecezji.

Na podstawie zebranych materiałów, Sekretariat Synodu opracuje pierwszy synodalny Dokument Roboczy (Instrumentum laboris), który będzie gotowy przed wrześniem 2022 r. Stanie się on punktem odniesienia dla fazy kontynentalnej, która trwać będzie od września 2022 r. do marca 2023 r. Każda z kontynentalnych konferencji biskupich mianuje odpowiedzialnego, który będzie współpracował ze swymi odpowiednikami w poszczególnych episkopatach i z Sekretariatem Synodu. Owocem tej współpracy, zakończonej zgromadzeniem kontynentalnym, będą dokumenty końcowe, przekazane do Sekretariatu Synodu w marcu 2023 r.

Trzecim etapem, już na poziomie całego Kościoła powszechnego, będą obrady uczestników XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (biskupów i konsultorów), które odbędą się w Watykanie w październiku 2023 r., w oparciu o drugie Instrumentum laboris, przygotowane przez Sekretariat Synodu na podstawie dokumentów końcowych fazy kontynentalnej.

Za: diecezja.bielsko.pl

Fot. www.diecezja.bielsko.pl

BRAK KOMENTARZY