Prezydium Konferencji Episkopatu Polski krytycznie odnosi się do założeń Konwencji Rady Europy, która – wbrew deklaracjom – nie służy eliminowaniu przemocy. „Z całą mocą podkreślamy, że przemoc – zarówno wobec kobiet, jak i dzieci czy mężczyzn – jest sprzeczna z zasadami wiary chrześcijańskiej i powinna być eliminowana z relacji międzyludzkich. Konwencja Rady Europy nie wnosi żadnych nowych rozwiązań prawnych przeciwdziałających przemocy. Natomiast wiąże ona zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią i rodziną, a nie z błędami czy słabościami konkretnych ludzi. Konwencja nie promuje zwalczania realnych przyczyn przemocy”.

Biskupi wskazują też na zagrożenia, jakie wiążą się z wprowadzeniem do sprzedaży bez recepty pigułki „dzień po”. „Do działań negatywnych należy wprowadzenie do sprzedaży bez recepty wczesnoporonnego środka farmaceutycznego, dostępnego także dla osób niepełnoletnich. Korzystanie z tego środka stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego kobiet, tworząc m.in. ryzyko zaburzeń płodności” – podkreślają. Przypomnijmy, że wcześniej niebezpieczeństwa związane z dopuszczeniem do obrotu bez reglamentacji preparatu postkoitalnego przedstawił Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych (Zob. dokument).

„Innym zagrożeniem dla polskich rodzin jest kolejna zapowiedź przygotowania ustawy o związkach partnerskich. Jej ideą jest nadanie wszelkim innym związkom, także osób tej samej płci, takiego samego statusu prawnego, jakim cieszy się małżeństwo” – piszą biskupi. Członkowie Prezydium KEP podkreślają, że „nie potrzeba instytucjonalizacji związków niemałżeńskich na bazie schematu małżeństwa. Wystarczą istniejące instytucje prawne – pełnomocnictwo, współwłasność, testament itp”.

Prezydium KEP stanowią: przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, zastępca przewodniczącego KEP abp Marek Jędraszewski oraz sekretarz generalny KEP bp Artur G. Miziński.

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski