3 grudnia 2023 roku w Kościele w Polsce rozpoczyna się nowy rok duszpasterski oraz realizacja programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2023/ 2024 pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Program ma pobudzić do refleksji nad własnym uczestnictwem we wspólnocie Kościoła oraz zainspirować do większego i pełniejszego zaangażowania. Komisja Duszpasterstwa KEP przygotowała materiały na ten czas: pięć zeszytów w wersji papierowej (teologiczno-pastoralny, homiletyczny, liturgiczny, katechetyczny i maryjny) oraz materiały dla rodzin w wersji elektronicznej.

Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2023/ 2024 (zeszyty tematyczne w wersji pdf):

 

Zobacz też:

>>Komisja Duszpasterstwa KEP

>>Więcej

Materiały dla rodzin w ramach programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2023/2024:

GRUDZIEŃ 2023: KOŚCIÓŁ JEST WSPÓLNOTĄ

STYCZEŃ 2024: PRZEZ CHRZEST WCHODZĘ DO KOŚCIOŁA

LUTY 2024: WŁĄCZAM SIĘ W ŻYCIE BOŻE

MARZEC 2024: ROK LITURGICZNY BUDUJE WSPÓNOTĘ

CZERWIEC 2024: OSOBY ŚWIECKIE WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA

LIPIEC 2024: ZADANIA MAŁŻONKÓW: TWORZENIE WSPÓLNOTY OSÓB

SIERPIEŃ 2024: ZADANIA MAŁŻONKÓW: SŁUŻBA ŻYCIU

WRZESIEŃ 2024: ZADANIA MAŁŻONKÓW: UCZESTNICTWO W ŻYCIU I MISJI KOŚCIOŁA

PAŹDZIERNIK 2024: ZADANIA MAŁŻONKÓW: UCZESTNICTWO W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA

LISTOPAD 2024: MOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KOŚCIÓŁ

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Katarzyna Gładysz-Bilska i dk Mariusz Bilski (Wakefield)
Amelia i Dominik Golemowie (Wrocław)
Monika i Marcin Gomułka (Toruń)
Helena i Marian Matys (Radlin)
Teresa Lewandowska-Niewiadomska i Sławomir Niewiadomski (Gniezno)
Urszula i Jerzy Smok (Piekary Śląskie)
s. Mirona Turzyńska OSF (Gniezno)
Aleksandra i Marek Walkowicz (Rybnik)
Koordynator: Ewa Porada (Katowice)

 

BRAK KOMENTARZY