Podczas uroczystości diecezjalnych w Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i św. Anny w Prostyni, korona i nimb pobłogosławione przez papieża Franciszka zostały nałożone na statuę Trójcy Przenajświętszej. Uroczystość miała miejsce 27 maja, na zakończenie oktawy z okazji 500-lecia objawień św. Anny w Prostyni.

Bp Antoni Dydycz z Drohiczyna podkreślił w homilii istotę wzywania Ducha Świętego, który porządkuje bezład i pustkowie: „Ojcze, udziel nam światła, daj nam moc Ducha Świętego. Niech rozjaśnia nasze umysły, niech oświeca nasze serca, nich oczyszcza nasze sumienia. A tylko wtedy to nasze szczere pragnienie, aby pod przewodnictwem Pasterzy, Duchowieństwa, Parafian i Pielgrzymów podziękować jak najserdeczniej Tobie, Trójco Przenajświętsza, za obecność wśród nas w czasach pokoju i wojen, klęsk żywiołowych i wszelkich zamieszek. Co więcej, Twoja obecność jest dla nas światłem i drogowskazem, a przede wszystkim nieustającym Miłosierdziem, wypraszanym przez naszą Królową i św. Annę – Jej Matkę”.

Prymas Polski, abp Wojciech Polak podziękował za zaproszenie do Prostyni, za to, że mógł przybyć do Tronu Łaski, „który Bóg przed nami tak hojnie rozstawia. Tron Jego Słowa, Tron Eucharystii, Tron Obecności, by uwielbić Boga w Trójcy Jedynego i by odejść stąd tak jak odchodzą pielgrzymi umocnieni na ciele i na duchu”.

Mszę Świętą sprawowano używając kielicha podarowanego przez papieża Jana Pawła II, który otrzymał z okazji 50-lecia święceń kapłańskich. W ten sposób Sanktuarium w Prostyni związane jest z trzema papieżami: św. Janem Pawłem II, Benedyktem XVI, który w 2012 roku podniósł Sanktuarium do rangi Bazyliki Mniejszej, i papieżem Franciszkiem, który pobłogosławił ornamenty na statuę Trójcy Przenajświętszej w 2016 roku na Jasnej Górze.

Na zakończenie uroczystości odbyła się koronacja pielgrzymów koroną św. Anny, w której umieszczono wianki pozostawione z objawień w roku. Wówczas to św. Anna ukazała się Małgorzacie, żonie Błażeja. Święta poleciła, aby wybudowano kościół pw. Trójcy Przenajświętszej oraz kaplicę pw. św. Anny w miejscu jej objawienia. Od tego czasu miejsce to słynie cudami i łaskami. W prostyńskim sanktuarium od około 500 lat otaczana jest czcią wiernych statua Trójcy Przenajświętszej w formie Tronu Łaski.

Z okazji dzisiejszych uroczystości specjalne pozdrowienia z błogosławieństwem apostolskim papieża Franciszka przysłał kard. Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej: „Papież Franciszek chętnie włącza się w nurt modlitw, jakie od pięciuset lat wznoszą się w tym miejscu na chwałę Trójjedynego Boga, wypraszając obfitość łask dla Waszej Diecezji i całej Polski”.  

W uroczystościach wzięli również udział abp Tadeusz Wojda, metropolita białostocki, abp senior białostocki Edward Ozorowski, bp Tadeusz Bronakowski z Łomży, bp Tadeusz Pikus – biskup drohiczyński, bp Piotr Sawczuk z Siedlec. 

Z okazji zakończenia oktawy 500-lecia objawień św. Anny w Prostyni ukazała się nowa książka pt. „Prostyń. Objawienia św. Anny”.

BP KEP


DOKUMENTACJA

Papież Franciszek, poinformowany o uroczystości nałożenia wotywnych ornamentów na statuę Najświętszej Trójcy w Bazylice Mniejszej w Prostyni, jednoczy się duchowo z Waszą Ekscelencją, Księdzem Arcybiskupem Prymasem Polski, Duchowieństwem i Wiernymi.

Chętnie włącza się w nurt modlitw, jakie od pięciuset lat wznoszą się w tym miejscu na chwałę Trójjedynego Boga, wypraszając obfitość łask dla Waszej Diecezji i całej Polski.

Prosząc o modlitwę również w intencji jego osoby i jego posługi Kościołowi, Ojciec Święty z serca udziela wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.

Watykan, 25 maja 2018 roku

Łącząc się w modlitwie z Ojcem Świętym, także z mojej strony przekazuję wyrazy pamięci i jedności z Księdzem Biskupem i ze wszystkimi wiernymi.

Kard. Pietro Parolin, Sekretarz Stanu

Uroczystość Trójcy Świętej