Prymas Polski: Naszym zadaniem jest poszukiwanie prawdy, zgody i jedności

14-01-2020
1810

Naszym zadaniem było, jest i będzie poszukiwanie prawdy, zgody i jedności w przestrzeni międzynarodowej, w życiu naszej Ojczyzny i w tych najmniejszych wspólnotach jakimi są nasze rodziny i lokalne społeczności. Takiej postawy uczył nas Jan Paweł II – powiedział abp Wojciech Polak, Prymas Polski podczas Noworocznego Spotkania Przedstawicieli Kościołów i Związków Wyznaniowych z Parą Prezydencką. Miało ono miejsce we wtorek, 14 stycznia, w Pałacu Prezydenckim.

Na doroczne spotkanie przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych zostali zaproszeni m.in. hierarchowie oraz wierni Kościoła Rzymskokatolickiego, przedstawiciele wspólnoty żydowskiej, wspólnoty muzułmańskiej, hierarchowie oraz wierni Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, hierarchowie duszpasterstw polowych oraz przedstawiciele Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, przedstawiciele Aliansu Ewangelicznego w Rzeczypospolitej Polskiej, a także: przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych.

Zebranych powitał Prezydent Andrzej Duda i złożył wszystkim noworoczne życzenia. W swoim przemówieniu podkreślił, że to spotkanie przypomina o historycznym wymiarze naszej Ojczyzny, o tym, że na przestrzeni wieków w Polsce mieszkali ludzie wielu narodowości, wielu wyznań i kultur, tu znajdowali swoje miejsce, osiedlali się i przynosząc swoją tradycję, wplatali się w to, co dzisiaj nazywamy kulturą polską. Prezydent podziękował też wszystkim wspólnotom religijnym w Polsce, że potrafią żyć w pokoju i otwartości na dialog.

W imieniu Kościoła katolickiego w Polsce różnych obrządków przemówienie wygłosił abp Wojciech Polak, Prymas Polski. Przypomniał on m.in. obchodzoną w ubiegłym roku 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. „Tym bardziej naszym zadaniem było, jest i będzie poszukiwanie prawdy, zgody i jedności” – powiedział. Nawiązał też do przypadającego w tym roku 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II i podkreślił, że „trzeba nam na nowo usłyszeć jego wołanie o solidarność, o zaprzestanie bratobójczej walki, o wspólne dźwiganie brzemienia, razem, jeden i drugi, nigdy jeden przeciw drugiemu”. Przywołując zaś postać   kard. Stefana Wyszyńskiego, dodał, że jego beatyfikacja „jest nie tylko oczekiwanym od dawna radosnym wydarzeniem, ale szczególnym znakiem Bożej Opatrzności, który trzeba nam z wdzięcznością przyjąć i właściwie odczytać”.

O tym, że spotkania przedstawicieli różnych religii są okazją do wspólnej radości mówił w  imieniu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej jej dyrektor ks. Grzegorz Giemza. „Kiedy jesteśmy razem, mamy okazję się cieszyć. To okazja zaczynania czegoś nowego” – podkreślał i dodawał, że bycie życzliwymi dla siebie ma moc zmian. Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich w imieniu społeczności żydowskiej podkreślił, że wiara w Boga pomaga przeżyć trudne czasy.  Dodał też, że wielką odpowiedzialnością jest to, jak wykorzystamy dobre czasy.

Następnie zabrał głos mufti Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Życzył on wszystkim błogosławieństwa, pomyślności i jak najwięcej wspólnych działań dla pokoju. Również pokoju oraz otwartości i przychylności wobec innych ludzi życzył Grzegorz Kuprianowicz, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Na zakończenie spotkania przekazał on życzenia z okazji nowego roku w językach tych społeczności, które właśnie 14 stycznia go świętują.

BP KEP

Publikujemy tekst przemówienia Prymasa Polski:

W imieniu Kościoła katolickiego bardzo serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi za zaproszenie na doroczne spotkanie przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych. Przełom każdego roku stanowi niewątpliwie okazję z jednej strony do pewnych podsumowań, z drugiej do ufnego spojrzenia w przyszłość. Miniony czas w naszej Ojczyźnie i w Kościele niósł ze sobą konkretne, często bardzo trudne doświadczenia i wyzwania, z jakimi musieliśmy się mierzyć. Ciągle bowiem powracają do nas niezagojone rany przeszłości, które w kolejnych rocznicach, ale także w aktualnych wydarzeniach, tak często dzielą Polaków i społeczność międzynarodową. Z bólem przeżywaliśmy w minionym roku 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, która – jak tego dzisiaj doświadczamy – cały czas na nowo otwiera rany podziałów i nieporozumień, zacierając, wydawałoby się oczywistą granicę między fałszem i prawdą. Tym bardziej naszym zadaniem było, jest i będzie poszukiwanie prawdy, zgody i jedności w przestrzeni międzynarodowej, w życiu naszej Ojczyzny i w tych najmniejszych wspólnotach jakimi są nasze rodziny i lokalne społeczności. Takiej postawy uczył nas Jan Paweł II. W minionym roku wspominaliśmy jego pierwszą pielgrzymkę do Ojczyzny. Teraz świętować będziemy 100-lecie urodzin papieża Polaka. Tym bardziej trzeba nam na nowo usłyszeć jego wołanie o solidarność, o zaprzestanie bratobójczej walki, o wspólne dźwiganie brzemienia, razem, jeden i drugi, nigdy jeden przeciw drugiemu.
W minionym roku przeżywaliśmy również 70. rocznicę ingresu do katedry gnieźnieńskiej Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W liście poprzedzającym ingres, skierowanym do wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej Prymas napisał: Nie jestem ci ja ani politykiem, ani dyplomatą, nie jestem działaczem ani reformatorem. Ale natomiast jestem ojcem waszym duchownym, pasterzem i biskupem dusz waszych, jestem Apostołem Jezusa Chrystusa. Przypominam te słowa, gdyż jestem przekonany, że nasza rzeczywistość, jej wyzwania i doświadczenia, nasza współpraca i troska o Ojczyznę domagają się takiej właśnie postawy Kościoła i jego pasterzy. Domagają się takiego patrzenia na Kościół. Stąd też niezmiernie ważne i wciąż aktualne są słowa zawarte w ubiegłorocznym dokumencie Konferencji Episkopatu Polski (por. O ład społeczny dla wspólnego dobra), w którym czytamy: człowiek, obdarzony niezbywalną godnością i naturą społeczną, jest powołany do budowania społeczeństwa prawdziwie ludzkiego, do odpowiedzialności za nie i przeżywania go w taki sposób, aby w atmosferze wzajemnej życzliwości, solidarności i współpracy, we wzajemnej wymianie darów, tworzyć wspólnotę, w której każdy może integralnie rozwijać się w ramach wspólnego dobra. Jeśli te słowa będziemy odczytywać w duchu nauczania i posługi Prymasa Wyszyńskiego, to bez niepotrzebnych dyskusji i sporów zrozumiemy, że rolą Kościoła nie jest angażowanie się w naturalne w życiu politycznym kontrowersje ani – tym bardziej – ich rozstrzyganie. Nie chodzi o zdobycie dla siebie przywilejów czy o opowiadanie się za którąś ze stron. Jednak aktualny stan polskiego społeczeństwa stanowi wyzwanie dla misji Kościoła. Dziś, po przeszło trzydziestu latach od upadku komunizmu w naszej Ojczyźnie, które to wydarzenie wspominaliśmy w minionym roku, wezwanie to pozostaje niezmiennie aktualne. Nasza obecność i nasza misja w społeczeństwie pluralistycznym musi przypominać o konieczności dialogu w budowaniu sprawiedliwego i praworządnego ładu społecznego i temu dialogowi służyć. Chodzi o poszukiwanie tego co łączy, a nie tego co dzieli, tak, abyśmy potrafili owocnie zagospodarowywać przestrzeń wolności i byli promotorami kultury spotkania.
„Nienawiścią nie obronimy naszej Ojczyzny, a musimy jej przecież bronić. Brońmy jej więc miłością!” – mówił kard. Wyszyński. Mocno wierzę, że zbliżająca się beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia jest nie tylko oczekiwanym od dawna radosnym wydarzeniem, ale szczególnym znakiem Bożej Opatrzności, który trzeba nam z wdzięcznością przyjąć i właściwie odczytać. Nie chodzi przecież o jednorazową uroczystość, której kolejne rocznice będziemy świętować, ale o swego rodzaju zaadaptowanie duchowości i mądrości Prymasa Tysiąclecia w rzeczywistości naszej Ojczyzny i Kościoła w Polsce. Beatyfikacja Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a także przeżywana w tym roku 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II, nie są zatem jakimś szczęśliwym zbiegiem okoliczności, ale niezwykle wymownym znakiem, który w dobrze znanym obrazie idących ramię w ramię tych dwóch wielkich ludzi, pasterzy Kościoła, wskazuje na znaczenie i siłę jedności, zgody, współpracy, roztropności, a ostatecznie świętości, do której dążymy także jako społeczeństwo na różnych drogach naszej codzienności.
Dziękując jeszcze raz za to dzisiejsze spotkanie, które, jak wierzę, jest również wyrazem naszej wspólnej troski i miłości do Ojczyzny, w imieniu Kościoła katolickiego w Polsce pragnę złożyć Panu Prezydentowi, jego Małżonce i Współpracownikom oraz każdemu z obecnych życzenia, którymi tym razem czynię słowa gnieźnieńskiego testamentu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wypowiedziane 2 lutego 1981 roku w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie: Nie trzeba się oglądać na innych, na tych lub owych, może na polityków, żądając od nich, aby się odmienili. Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy prawdziwie się odmienili. Niech Bóg nam błogosławi.


Noworoczne Spotkanie Przedstawicieli Kościołów i Związków Wyznaniowych z Andrzejem Dudą, Prezydentem RP - 14 I 2020 r.