Przed synodem biskupów nt. rodziny

06-11-2013

III Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów nt. „Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji” odbędzie się w dniach 5-19 października 2014 r. w Watykanie. Dokument przygotowawczy do Synodu został rozesłany do wszystkich diecezji w Kościele. Odpowiedzi na pytania zawartego w nim kwestionariusza zostaną przesłane z danej diecezji do Stolicy Apostolskiej do końca stycznia.

1710

 – Ankieta jest skierowana do biskupa diecezjalnego – on zdecyduje o trybie przeprowadzenia konsultacji – mówi ks. Jarosław Mrówczyński, zastępca sekretarza generalnego KEP. Posłuchaj

DOKUMENT