W związku z wyborem bp. Artura Mizińskiego na sekretarza generalnego Konferencji  Episkopatu Polski na drugą pięcioletnią kadencję, Ojciec Święty Franciszek przedłużył zwolnienie go z obowiązku rezydencji i ze spełniania zadań biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej na czas sprawowania urzędu.    

Na podstawie norm prawa kanonicznego każdy biskup ma obowiązek przebywania w diecezji. Kanon 401 Kodeksu Prawa Kanonicznego mówi: „biskup pomocniczy, ma obowiązek przebywania w diecezji, której – oprócz wykonywania jakiegoś urzędu poza diecezją oraz wakacji, nie przekraczających jednego miesiąca – nie powinni opuszczać, chyba że na krótki czas”. Ponieważ bp Artur Miziński, który jest biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej, pełni również funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, która wymaga obecności poza diecezją, Ojciec Święty Franciszek zwolnił go z obecności i wypełniania obowiązków w diecezji.

Bp Artur G. Miziński został wybrany na sekretarza generalnego Konferencji  Episkopatu Polski 10 czerwca 2014 roku. Stolica Apostolska zwolniła go wówczas z obowiązku rezydencji i spełniania zadań biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej. Podczas obrad 383. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, 13 czerwca 2019 roku w Wałbrzychu, bp Miziński został wybrany sekretarzem generalnym Konferencji  Episkopatu Polski na drugą pięcioletnią kadencję.  W związku z tym, Ojciec Święty przedłużył zwolnienie go z obowiązku rezydencji i spełniania zadań biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej na czas sprawowania urzędu.  

BP KEP

Publikujemy tekst Komunikatu Nuncjatury Apostolskiej w Polsce:

Nuncjatura Apostolska
w Polsce
N. 2721/19

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek przedłużył na drugą kadencję zwolnienie ks. bp. Artura Mizińskiego z obowiązku rezydencji i spełniania zadań biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej na czas sprawowania urzędu (durante munere) sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Warszawa, 27 września 2019 r.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

 

BRAK KOMENTARZY