W sobotę, 18 grudnia odbył się Kongres Młodzieży Polonijnej online, którego organizatorem jest Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji bp Wiesław Lechowicz. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele młodzieży polonijnej z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii, Szwajcarii, Irlandii, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Grecji, Ukrainy i Białorusi. W czasie kongresu rozstrzygnięto konkurs „Być patriotą na emigracji”.

Kolejne z cyklicznych spotkań formacyjnych młodzieży polonijnej rozpoczęła konferencja delegata ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp. Wiesława Lechowicza: Być sobą na przykładzie Jezusa. Gościem spotkania była Joanna Grabowska, pedagog i terapeuta, która w swoim wystąpieniu poruszyła tematykę związaną z wartościami i wyborami podejmowanymi na co dzień przez młodych. Całe spotkanie animowała wspólnota „Przebudzeni” z Niemiec.

Podczas kongresu rozstrzygnięto konkurs: „Być patriotą na emigracji”, którego celem było zwrócenie uwagi na osoby zasłużone dla Polski i promowania jej dobrego imienia w środowiskach polonijnych. Pierwsze miejsce zajęła Sara Cieply ze Stanów Zjednoczonych (Praca konkursowa), drugie Adela Orłowska z Litwy (Praca konkursowa), trzecie Gabriela Dzene  z Łotwy (Praca konkursowa).

Następny Kongres Młodzieży Polonijnej online „Spotkanie LIVE” zaplanowano na 19 lutego 2022 r. Spotkania organizowane przez Biuro Delegata ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej odbywają się co 2 miesiące i są stałą formą kontaktu i duszpasterstwa młodych ze środowisk polonijnych z całego świata.

Biuro Delegata ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej/BP KEP