Przesłanie Rady Papieskiej ds. Dialogu Międzyreligijnego na zakończenie Ramadanu ‚Id al-Fitr 1435 H. / A.D. 2014

24-06-2014

Watykan, 24 czerwca 2014 r.

1138

„Ku prawdziwemu braterstwu między chrześcijanami a muzułmanami

Drodzy Muzułmańscy Bracia i Siostry,

odczuwamy wielką radość, gdy przesyłamy Wam serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia  z okazji święta ?Id al-Fitr na zakończenie Ramadanu, miesiąca postu, modlitwy i pomocy ubogim.

W zeszłym roku, inaugurując posługiwanie na Stolicy Piotrowej, Papież Franciszek osobiście podpisał Przesłanie skierowane do Was z okazji ?Id al-Fitr. Zwracając się  przy innej okazji, użył zwrotu „nasi bracia i siostry” (Anioł Pański, l1 sierpnia 2013). Wszyscy uznajemy wielkie znaczenie tych słów. Faktycznie, Chrześcijanie i Muzułmanie są braćmi i siostrami jednej rodziny ludzkiej stworzonej przez jednego Boga.

Przypomnijmy również słowa papieża Jana Pawła II skierowane do muzułmańskich przywódców religijnych w roku 1982 roku: „My wszyscy, Chrześcijanie i  Muzułmanie, żyjemy pod słońcem jedynego, miłosiernego Boga. Wspólnie wierzymy w jedynego Boga, Stworzyciela człowieka. Uznajemy Boże panowanie i bronimy godności człowieka jako sługi Boga. Wielbimy Boga i wyznajemy całkowite poddanie się Jemu. Tak więc prawdziwie możemy nazwać się wzajemnie braćmi i siostrami w wierze w jedynego Boga” (Kaduna, Nigeria, 14 lutego 1982).

Składamy dzięki Wszechmogącemu za to wszystko, co nas łączy, pozostając jednocześnie świadomymi istniejących pomiędzy nami różnic. Dostrzegamy, jak ważne jest wspieranie owocnego dialogu opartego na wzajemnym szacunku i przyjaźni. Inspirowani wspólnymi wartościami i umacniani uczuciem prawdziwego braterstwa, jesteśmy wezwani do współpracy na rzecz sprawiedliwości, pokoju oraz poszanowania praw człowieka i godności każdej osoby. W szczególny sposób czujemy się odpowiedzialni za najbardziej potrzebujących: ubogich, chorych, sieroty, imigrantów, ofiary handlu ludźmi i tych wszystkich, którzy cierpią z powodu każdej formy uzależnienia.

Jak wiadomo, współczesny świat staje w obliczu poważnych wyzwań, które wymagają solidarności wszystkich ludzi dobrej woli. Wśród tych wyzwań dominuje zagrożenie środowiska naturalnego, globalny kryzys gospodarczy i wysoki poziom bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych. Tego rodzaju sytuacje rodzą poczucie zranienia i brak nadziei na przyszłość. Nie możemy zapomnieć również o problemach tak wielu rodzin, których członkowie zmuszeni są do opuszczenia najbliższych, a często nawet swoich małych dzieci.

Podejmijmy więc wspólny wysiłek budowania mostów pokoju i promowania pojednania szczególnie tam, gdzie Chrześcijanie i Muzułmanie wspólnie cierpią z powodu okrucieństwa wojen. Oby nasza przyjaźń zawsze inspirowała nas do współpracy w mądrym i roztropnym stawianiu czoła tym licznym wyzwaniom. W ten sposób przyczynimy się do zmniejszania napięć i konfliktów oraz do rozwijania dobra wspólnego. Pokażemy również, że religie mogą być źródłem zgody z pożytkiem dla całego społeczeństwa.

Módlmy się, aby pojednanie, sprawiedliwość, pokój i rozwój pozostały naszymi priorytetami dla pomyślności i dobra całej rodziny ludzkiej.

W łączności z Papieżem Franciszkiem przekazujemy Wam z wielką przyjemnością najserdeczniejsze życzenia radosnego świętowania oraz dostatniego życia w pokoju.

Kardynał Jean-Louis Taran – Przewodniczący

Ojciec Miguel Angel Ayuso Guixot, MCCJ – Sekretarz