Archiwa kościelne są świadkami ewangelizacji i świadkami wielkiej tradycji Kościoła, przykładem instytucji, która się nie zmienia, ale musi się ciągle rozwijać – powiedział w Poznaniu do archiwistów europejskich przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. Tematem III Konferencji Archiwistów Kościelnych Europy są archiwa jako miejsca dialogu kulturowego.

Do Poznania przybyli archiwiści z kilkunastu krajów europejskich. W obradach uczestniczy m.in. bp Carlos Alberto Azevedo, delegat Papieskiej Rady ds. Kultury.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski spotkał się z uczestnikami konferencji w auli Kurii Metropolitalnej, gdzie odbywały się obrady Rady Konferencji Episkopatów Europy. Nawiązując do obrad CCEE podkreślił, że dialog na różnych płaszczyznach jest niezwykle potrzebny ludziom naszych czasów.

W kontekście działalności archiwów kościelnych metropolita poznański przyznał, że jego ciągłym dylematem jest odpowiedź na pytanie czy lepiej inwestować w ludzi, np. studiujących nauki teologiczne, czy w instytucje, takie jak archiwum. „Konieczne jest jedno i drugie” – podkreślił abp Gądecki.

Metropolicie poznańskiemu dziękował za organizację konferencji w Poznaniu ks. prałat Gaetano Zito, przewodniczący międzynarodowego Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. „Rzadko się zdarza, że miejscowy biskup tak chętnie przyjmuje archiwistów. Naszym zadaniem jest wspieranie badań nad historią Europy, archiwa są przecież «tabernakulum» pamięci” – mówił ks. Zito.

III Konferencja Archiwistów Kościelnych Europy „Archiwa kościelne i archiwa państwowe: miejsce dialogu kulturowego” odbywa się w dniach 7-9 listopada w Poznaniu. Uczestniczą w niej archiwiści z Włoch, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Malty, Rumunii, Słowenii, Chorwacji, Albanii i Polski.

ms / Poznań

Fot. Episkopat.pl

BRAK KOMENTARZY