W sposób szczególny dziękuję Bogu za pracę śp. Janusza Zimniaka na rzecz Konferencji Episkopatu Polski jako delegata ds. duszpasterstwa młodzieży uzależnionej, wiceprzewodniczącego Komisji Katechetycznej oraz członka Komisji ds. Apostolstwa Świeckich i Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieżowego – napisał przewodniczacy Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC w kondolencjach po śmierci bp. Janusza Zimniaka, biskupa pomocniczego seniora diecezji bielsko-żywieckiej.

Publikujemy pełny tekst kondolencji:

Warszawa, dnia 27 maja 2024 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

z wielkim smutkiem przyjąłem informację o śmierci śp. księdza biskupa Janusza Zimniaka – biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej w latach 1992-2010.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski pragnę przekazać kondolencje wszystkim, których zasmuciło jego odejście, zwłaszcza rodzinie i krewnym oraz wiernym diecezji bielsko-żywieckiej, a także wiernym archidiecezji katowickiej, w której śp. zmarły biskup Janusz posługiwał jako biskup pomocniczy w latach 1980-1992.

Dziękuję Bogu za jego ofiarną posługę jako kapłana, duszpasterza, doktora teologii pastoralnej, wykładowcy katechetyki, pedagogiki i psychologii rozwojowej w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie oraz na kursie katechetycznym w Katowicach, a także wicerektora Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie w latach 1979-1980 oraz biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej oraz biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej.

W sposób szczególny dziękuję Bogu za pracę śp. Janusza Zimniaka na rzecz Konferencji Episkopatu Polski jako delegata ds. duszpasterstwa młodzieży uzależnionej, wiceprzewodniczącego Komisji Katechetycznej oraz członka Komisji ds. Apostolstwa Świeckich i Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieżowego.

W swoich modlitwach zawierzam zmarłego Miłosiernemu Bogu, prosząc dla niego o życie wieczne.

Niech odpoczywa w pokoju!

✠ Tadeusz Wojda SAC
Arcybiskup Metropolita Gdański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

___________________

Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Roman PINDEL
Biskup Diecezji Bielsko-Żywieckiej