Kościół w Polsce żegna dziś kobietę, matkę i żonę, ale jednocześnie bezkompromisowego świadka prawdy o bezgranicznej miłości Boga do człowieka oraz prawdy o samym człowieku, o jego duchowym pięknie i niezbywalnej godności, które Bóg zawarł w każdym z nas – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w kondolencjach po śmierci dr Wandy Półtawskiej.

Publikujemy pełny tekst kondolencji:

 

Rzym, dnia 31 października 2023 roku 

 

„Niewiastę dzielną któż znajdzie?
Jej wartość przewyższa perły”
Prz 31,10

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,
Eminencje, Ekscelencje,
Droga Rodzino i Przyjaciele,
Wszyscy uczestnicy uroczystości pogrzebowych śp. dr Wandy Półtawskiej,

Kościół w Polsce żegna dziś osobę niezwykle wybitną. Żegna kobietę, matkę i żonę, ale jednocześnie bezkompromisowego świadka prawdy o bezgranicznej miłości Boga do człowieka oraz prawdy o samym człowieku, o jego duchowym pięknie i niezbywalnej godności, które Bóg zawarł w każdym z nas – najwspanialszym dziele swojego stworzenia.

Żegnamy doktora nauk medycznych, specjalistę w dziedzinie psychiatrii, profesora nadzwyczajnego Papieskiej Akademii Teologicznej,  w czasie II wojny światowej więźniarkę obozu w Ravensbrück. Autorkę publikacji z dziedziny pedagogiki, małżeństwa i rodziny.

Żegnamy kobietę, która doświadczywszy tego, jak wygląda świat, zbudowany przez ludzi, którzy wykluczyli Boga z horyzontu swoich wartości – świat obozu koncentracyjnego, postanowiła poświęcić całe swoje życie służbie życiu, nawet temu życiu, które – o zgrozo, dla wielu – jest życiem niewartym życia, tj. dzieciom nienarodzonym, upośledzonym, a także starszym, samotnym i schorowanym. Żegnamy kobietę, która pracowała w poradni wychowawczo-leczniczej przy Katedrze Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz autora badań ofiar obozu Auschwitz – tzw. dzieci oświęcimskich.

Żegnamy przyjaciółkę św. Jana Pawła II, członka Papieskiej Rady ds. Rodziny oraz Papieskiej Akademii Życia, konsultanta Papieskiej Rady ds. Pracowników Służby Zdrowia, członka Unii Pisarzy Medyków oraz Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Żegnamy twórcę Instytutu Teologii Rodziny przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, którym kierowała przez 33 lata.  Żegnamy wykładowcę w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie.

Żegnamy niewiastę dzielną, która za swoją wierność Chrystusowi i Kościołowi, za wierność Prawdzie, w świecie, który kwestionuje Prawdę, musiała zapłacić sporą cenę: drwin i odrzucenia, podążając tym samym śladami wielkich świętych męczenników i wyznawców.

Dzisiejsze pożegnanie, choć trudne, wypełnione jest jednak po brzegi nadzieją uczniów Tego, który jest Początkiem i Końcem, uczniów Tego, który sam jest życiem – Jezusa Chrystusa.

„„Niewiastę dzielną któż znajdzie?
Jej wartość przewyższa perły” 

Wiele niewiast pilnie pracuje,
lecz ty przewyższasz je wszystkie

Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno:
chwalić należy niewiastę, co boi się Pana.

Z owocu jej rąk jej dajcie,
niech w bramie chwalą jej czyny”.
Prz 31, 29-31

Niech odpoczywa w pokoju,

 

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

___________________
Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Marek JĘDRASZEWSKI
Metropolita Krakowski