Odszedł kapłan wybitnie zasłużony dla Kościoła w Polsce, zwłaszcza poprzez jego pracę dla Polonii zagranicznej – napisał Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki w kondolencjach po śmierci ks. Ryszarda Głowackiego, byłego Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, złożonych na ręce ks. Krzysztofa Olejnika, aktualnego Przełożonego Generalnego Zgromadzenia.

Publikujemy pełną treść kondolencji:

Warszawa, dnia 21 września 2020 roku

Najprzewielebniejszy Ojcze Generale,

Z wielkim smutkiem przyjąłem informację o śmierci śp. ks. Ryszarda Głowackiego przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w latach 2013-2019.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam wyrazy współczucia rodzinie, bliskim oraz wszystkim, których śmierć śp. ks. Ryszarda napełniła smutkiem. Zapewniam o mojej duchowej bliskości z całym Towarzystwem Chrystusowym oraz o modlitwie w intencji Zmarłego.

Odszedł kapłan wybitnie zasłużony dla Kościoła w Polsce, zwłaszcza poprzez jego pracę dla Polonii zagranicznej, najpierw jako duszpasterz w Kolonii, Essen, Brunszwiku później jako przełożony prowincji niemiecko-holendersko-włoskiej, od 2007 jako radny generalny zgromadzenia, wreszcie przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego.

Pociechy, płynącej z wiary szukamy w Słowach Chrystusa Pana, skierowanych do Marty, siostry Łazarza «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. 26 Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki » J, 11 25-26.

Niech odpoczywa w pokoju!

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

_______________________
Najprzewielebniejszy
Ks. Krzysztof OLEJNIK

Przełożony Generalny
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej