Życzę Księdzu Biskupowi, aby otoczył Ksiądz Biskup powierzony swojej pasterskiej pieczy Lud Boży troską zdecydowaną i rozważną, miłosierną i sprawiedliwą, oddaną i pełną poświęcenia. Niech w sercach polskich żołnierzy, dla których tak ważna jest dewiza „Bóg. Honor. Ojczyzna” nigdy nie zabraknie nadziei i odwagi, płynących z Chrystusowego krzyża, w walce o dobro – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w życzeniach skierowanych do bp. Wiesława Lechowicza z okazji jego nominacji na Biskupa Polowego Wojska Polskiego.

Publikujemy pełny tekst życzeń:

Warszawa, dnia 15 stycznia 2022 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

z wielką radością przyjąłem decyzję Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu Ekscelencji Biskupem Polowym Wojska Polskiego. Z tej okazji, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, chciałbym złożyć Księdzu Biskupowi jak najserdeczniejsze życzenia.

W Statutach Ordynariatu Polowego czytamy: „Ordynariat Polowy (…) jest okręgiem kościelnym zrównanym prawnie z diecezją, posiadającym własnego Biskupa Polowego, któremu powierzona jest troska pasterska o część Ludu Bożego z różnych tytułów związanego ze służbą w wojsku polskim”. Życzę więc Księdzu Biskupowi, aby – nawiązując do wielkiej tradycji swoich poprzedników, a zwłaszcza pierwszego biskupa polowego w odrodzonej Polsce generała dywizji Stanisława Galla – otoczył Ksiądz Biskup powierzony swojej pasterskiej pieczy Lud Boży troską zdecydowaną i rozważną, miłosierną i sprawiedliwą, oddaną i pełną poświęcenia. Niech w sercach polskich żołnierzy, dla których tak ważna jest dewiza „Bóg. Honor. Ojczyzna” nigdy nie zabraknie nadziei i odwagi, płynących z Chrystusowego krzyża, w walce o dobro.

Jednocześnie chciałbym bardzo serdecznie podziękować Ekscelencji za pełne oddania dotychczasowe zaangażowanie w prace Konferencji Episkopatu Polski, zwłaszcza za pełnienie funkcji Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Ufam, że praca ta wyda błogosławiony plon w życiu naszych Rodaków za granicą.

Jasnogórskiej Królowej Polski – Królowej Wojska Niebieskiego, życie i posługę Księdza Biskupa zawierzam,

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

____________________
Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Wiesław LECHOWICZ
Biskup Polowy Wojska Polskiego Nominat