Komisja Episkopatu Polski ds. Misji już po raz trzeci przyznała osobom i instytucjom zasłużonym dla misji medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis”. Uroczysta gala odbyła się 23 października 2019 r. w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej na Krakowskim Przedmieściu 66 w Warszawie.

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” ustanowiony przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji, przyznawany jest w czterech kategoriach: za zasługi w dziele misyjnym; za pomoc modlitewną i duchową misjom; za pomoc materialną i finansową misjom oraz za informację medialną. W każdej z tych kategorii nagroda została wręczona trzem osobom bądź instytucjom. W tym roku przyznano Medal dodatkowo trzem laureatom – za wyjątkowe zasługi misyjne. Otrzymali go: o. prof. Piotr Nawrot SVD, wybitny misjonarz w Paragwaju i Boliwii oraz muzykolog, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej zasłużone dla ewangelizacji Afryki oraz Zgromadzenie Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji, które od 1990 roku modli się za misje.

W kategorii „za zasługi w misyjnym dziele Kościoła” medal otrzymał ojciec Andrzej Madej Oblat Maryi Niepokalanej, przełożony misji „sui iuris” w Turkmenistanie, misjonarka świecka w Republice Środkowoafrykańskiej i Kamerunie Elżbieta Wryk oraz dr Helena Pyz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego nazywana „Matką trędowatych”.

W kategorii „pomoc modlitewna i duchowa” medale otrzymali: Renata Przewoźnik – moderatorka Żywego Różańca w diecezji drohiczyńskiej, organizatorzy Kampanii Społecznej „Misjonarz na Post” i pani Wanda Socha z Dębicy wspierająca misje sióstr służebniczek starowiejskich.

W kategorii „pomoc materialna i finansowa dla misji” medal przyznano Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, siostrze Dorocie Ostolskiej ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, która m.in. zainicjowała akcję Kolędników misyjnych w szkołach i parafiach diec. warszawsko-praskiej i archidiecezji lubelskiej oraz Grażynie i Jackowi Broniewskim z Łodzi, którzy prowadzą w swej parafii Koło Przyjaciół Misji i od 25 lat przeprowadzają zbiórki dla misjonarzy.

W kategorii „informacja medialna” Kapituła Medalu nagrodziła w tym roku Dwumiesięcznik Papieskich Dzieł Misyjnych „Misje Dzisiaj”, Katolicką Agencję Informacyjną, która współpracuje od wielu lat z Komisją Episkopatu ds. Misji oraz red. Magdalenę Gronek z Radia Warszawa, która od 15 lat prowadzi misyjną audycję „Wybrani-posłani”.

 W uroczystej gali uczestniczyli m.in.: bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i bp Jan Piotrowski, przewodniczący Kapituły Medalu „Benemerenti”. Nagrody wręczali również: abp Tadeusz Wojda, bp Leszek Leszkiewicz i bp Szymon Stułkowski.

Galę uświetnił występ Chóru i Orkiestry z Palmarito z Boliwii pod dyrekcją o. prof. Piotra Nawrota.

PDM/KAI/ BP KEP

Galeria zdjęć:
Medale Komisji Episkopatu ds. Misji „Benemerenti in Opere Evangelizationis”, Warszawa, 23 X 2019

BRAK KOMENTARZY