W dniu 30 września prawosławny Arcybiskup Lubelsko-Chełmski Abel przyjął w swojej siedzibie biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej Adama Baba. Lubelski hierarcha od czerwca tego roku jest przewodniczącym bilateralnego zespołu katolicko-prawosławnego przy Konferencji Episkopatu Polski.

W rozmowie biskupi omówili dotychczasowy dorobek relacji katolicko-prawosławnych oraz ich przyszłą problematykę. Postanowili kontynuować pracę nad opracowaniem formacji dla narzeczonych i małżonków tworzących małżeństwa mieszane wyznaniowo. Wspólną refleksją objęte będą również wyzwania ewangelizacyjne w kontekście współczesnych prądów laicyzacyjnych.

Kolejne spotkanie zaplanowano na początek grudnia tego roku w pełnym składzie zespołu bilateralnego.