W niedzielę, 9 lipca, znowu zapłonął Parafiadowy znicz, a to oznacza, że rozpoczęła się 34. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Jest nas ponad 700 osób z Liwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi, Niemiec i z Polski – 46 reprezentacji, w tym 19 zagranicznych i 27 krajowych, którzy reprezentują swoje szkoły, parafie, kluby sportowe, towarzystwa i organizacje polonijne.

Miasteczko Parafiadowe powstało na kampusie SGGW w Warszawie, ale z inauguracją po kilka latach wróciliśmy do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach. Eucharystii przewodniczył bp Radosław Orchowicz, biskup pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej, który na jej zakończenie przekazał pozdrowienia do abpa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski. Mszę Świętą koncelebrował o. Prowincjał Mateusz Pindelski, przełożony pijarów.

W homilii bp Radosław Orchowicz, biskup pomocniczy gnieźnieński, zauważył, że rozpoczynając Parafiadę liczymy na zwycięstwo, ale mogą zrodzić się pytania: „Czy naprawdę wszyscy zwyciężymy? Jak to możliwe, żeby wszyscy byli zwycięzcami? Przecież miejsce pierwsze jest tylko jedno. Przecież ilość miejsc na podium jest ograniczona. Możemy się spodziewać odpowiedzi na nasze pytania pod warunkiem, że zawierzymy i wsłuchamy się w +Twój głos+, Panie!” – odpowiadał.

I kontynuował, zwracając się do parafiadowiczów: „Do osiągnięcia tego zwycięstwa, do przekroczenia tej mety potrzebne jest wprowadzenie treningu i stosowanie się do reguł, które podpowiada Odwieczny Zwycięzca: zjednoczenie z Bogiem i zawierzenie, że nie tylko siła ciała, ale równie ważna jest moc ducha, że droga do zwycięstwa prowadzi przez pokorę i łagodność, że powinniśmy się poddać natchnieniom Ducha Świętego, a nie namiętnościom”.

„Każdy sportowiec, który chce osiągnąć dobry wynik, zwyciężyć musi być systematyczny i wytrwały w treningach. Nie może się załamywać trudami, niedogodnościami czy pierwszymi niepowodzeniami, ale konsekwentnie zmierzać do celu. Tak samo i my w naszej drodze do świętości musimy być wytrwali w naszych staraniach, nie zrażać się przeciwnościami, upadkami i ciągle odkrywać, że nie jesteśmy pozostawieni sami sobie, ale Pan Jezus jest z nami, nieustannie nas pokrzepia i prowadzi” – mówił bp Orchowicz.

Bp Orchowicz zwrócił również uwagę, że „odkrywaniu tej prawdy, pomocą w pójściu tą drogą, jest też Parafiada i to, co się na nią składa: dyscyplina i ćwiczenie ciała, rozwój umysłu i praktyka żywej wiary. Zwracał na to uwagę twórca Parafiady, śp. o Józef Joniec, nawiązując do myśli znanego pijara Stanisława Konarskiego: +Dokładajcie wszelkich starań, kształcąc serce cnotami, umysł naukami, a ciało ćwiczeniami+. Także motto Parafiady, które brzmi: +Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało+, wytyczaja kurs dla nas na dziś i na jutro, byśmy stale podejmując trud zbliżali się do Jezusa i żyjąc z Nim w bliskiej zażyłości zwyciężali i radowali się”.

W czasie ceremonii otwarcia, przed zapaleniem Parafiadowego Znicza, w imieniu sportowców przysięgę złożył Jan Żaba z Bukowna, a w imieniu sędziów – p. Leszek Bałda, Sędzia Główny Parafiady. Formułę otwarcia, przy niemałym entuzjazmie parafiadowiczów wygłosił o. Tomasz Olczak, Prezes Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józef Kalasancjusza, które jest głównym organizatorem imprezy.

Tegoroczną 34. Parafiadę honorowym patronatem Konferencji Episkopatu Polski objął abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP. Patronatu udzielił również o. Mateusz Pindelski, Prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów.

parafiada.pl / BP KEP

Fot. parafiada.pl