Wpatrując się w Zbawiciela, który odrzucał przemoc i bezwarunkowo stał się Miłością dla nas, uczyńmy wszystko, by umilkły strzały i przestali ginąć ludzie, by zapanował czas pokoju i pojednania – napisali rzecznicy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – ks. Henryk Paprocki i Konferencji Episkopatu Polski – ks. Leszek Gęsiak SJ w komunikacie na rozpoczęcie Wielkiego Postu.

Rzecznicy trzech Kościołów chrześcijańskich podkreślili, że „wszyscy będziemy przeżywać ten okres w wyjątkowy sposób, naznaczony cierpieniem naszych ukraińskich sióstr i braci dotkniętych rosyjską agresją”.

Dodali, że „tegoroczna pasyjna droga do Jerozolimy będzie drogą modlitwy o koniec wojny, o pokój między ludźmi i narodami”. „Wojna jest tragedią zwykłych ludzi, a odpowiedzialność spoczywa na przywódcach. Módlmy się zatem o przemianę ludzkich serc i Bożą opiekę nad wszystkimi, którzy pragną pokoju” – napisali rzecznicy w komunikacie.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst komunikatu:

Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Łk 18,31

W tym roku chrześcijanie tradycji zachodniej i wschodniej niemal jednocześnie rozpoczynają Wielki Post – Czas Pasyjny, w którym wspominamy drogę Jezusa Chrystusa na Golgotę, Jego Mękę i Śmierć, prowadzące ostatecznie do Zmartwychwstania.

Wszyscy będziemy przeżywać ten okres w wyjątkowy sposób, naznaczony cierpieniem naszych ukraińskich sióstr i braci dotkniętych rosyjską agresją. W tradycji chrześcijańskiej to czas pokuty, rozumianej jako powrót do Boga i Jego Słowa. Pasyjna refleksja wiedzie przez świadomość własnej grzeszności, do odnalezienia Bożej łaski. Podejmując refleksję nad swoim życiem z Bogiem, możemy też pytać o własne zaniedbania, mierzyć się ze strachem, szukać odpowiedzi na trudne egzystencjalne pytania. To nasza pełna nadziei droga pod krzyż.

Tegoroczna pasyjna droga do Jerozolimy będzie drogą modlitwy o koniec wojny, o pokój między ludźmi i narodami. Wojna jest tragedią zwykłych ludzi, a odpowiedzialność spoczywa na przywódcach. Módlmy się zatem o przemianę ludzkich serc i Bożą opiekę nad wszystkimi, którzy pragną pokoju.

Wielki Post – Czas Pasyjny jest ponownie okazją do praktykowania miłości bliźniego względem tych, którzy uciekają teraz przed wojną. „Gość w dom, Bóg w dom”! Przyjmując przybyszów, Abraham dał gościnę samemu Bogu. Gościnność jest cnotą uniwersalną i ekumeniczną. Otwórzmy więc oczy, ręce i serca i nie bądźmy obojętni na los tych, którzy są w potrzebie.

Wpatrując się w Zbawiciela, który odrzucał przemoc i bezwarunkowo stał się Miłością dla nas, uczyńmy wszystko, by umilkły strzały i przestali ginąć ludzie, by zapanował czas pokoju i pojednania. Niech umacnia nas modlitwa i pragnienie jedności: bądźmy dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! (Ef 4,32).

1 marca 2022 r.

Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska
Rzecznik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

ks. Henryk Paprocki
Rzecznik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

ks. Leszek Gęsiak SJ
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski