Zagadnienia podejmowane podczas spotkania Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski oraz dokument roboczy na kontynentalny etap synodu były m.in. tematami spotkania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, która 14 listopada odbyła się na Jasnej Górze.

Rzecznik Episkopatu ks. Leszek Gęsiak SJ zaznaczył, że podczas Rady Stałej biskupi zapoznali się z przebiegiem spotkania Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski. Odbyło się ono 7 listopada w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednym z zasadniczych tematów była wówczas kwestia dalszej pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Ponadto, jak dodał rzecznik KEP, w czasie Rady Stałej biskupi zapoznali się także z dokumentem roboczym na kontynentalny etap synodu przed spotkaniem europejskim, które odbędzie się w Pradze w lutym 2023 roku.

Ks. Gęsiak dodał, że podjęto także szereg spraw bieżących.

Obrady Rady Stałej poprzedziły, rozpoczęte wieczorem, doroczne rekolekcje biskupów, które prowadzi ks. prof. Waldemar Turek, pracownik watykańskiego Sekretariatu Stanu. „Tematem rekolekcji, w formie lectio divina, jest postać św. Piotra Apostoła, który będzie przewodnikiem dla księży biskupów w najbliższych dniach” – dodał ks. Gęsiak. Rekolekcje biskupów zakończą się w czwartek 17 listopada.

BP KEP