– Pytajmy się, czy potrafimy tak zaufać Bogu, aby nie szukać swojej woli, ale realizować to, co On dla nas przeznaczył? Czy potrafimy zdobyć się na ofiarę ze swojego życia dla dobra innych? – mówił bp Artur G. Miziński w homilii wygłoszonej w czwartek, 27 kwietnia w sanktuarium św. Faustyny w Warszawie. Sekretarz Generalny Episkopatu przewodniczył Mszy św. na rozpoczęcie ostatniego dnia obrad plenarnych Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

>>TEKST HOMILII

– Uczyniła z miłosierdzia zasadę swojego życia i, poznawszy Boże miłosierdzie, dzieliła się nim z każdym potrzebującym – mówił o św. Faustynie bp Artur G. Miziński w poświęconym jej Sanktuarium. Nawiązując do świadectwa Świętej oraz do hasła roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski podkreślał rolę apostołów Bożego Miłosierdzia we współczesnym świecie. – Apostoł, a więc także każdy z nas, głosząc Chrystusa słowem i swoim życiem spotka się ze sprzeciwem. Zawsze znajdą się ludzie, którzy nie tylko nie przyjmą słów Ewangelii, ale także w różny sposób uderzą w tych, którzy je głoszą – mówił. Podkreślał, że „Chrystus nie obiecuje łatwego życia tym, którzy Go naśladują i takie naśladowanie proponują innym”.

Bp Miziński zachęcał do tego, by głosząc Ewangelię, nie lękać się sprzeciwów i niepopularności. – Musimy odrzucać wszelkie kompromisy i dwuznaczności, które upodobniłyby nas do tego świata – mówił. Podkreślał, że autentyczna wiara domaga się głoszenia, a postawa apostolska jest najlepszym sprawdzianem wiary. Na zakończenie homilii dodał, że u kresu życia będziemy sądzeni z miłości, ale także z odwagi i wierności, z jaką dawaliśmy świadectwo Chrystusowi.

Podczas Mszy św. sprawowanej rano w nowo powstałym Sanktuarium  s. Faustyny przy ul. Żytniej w Warszawie modlono się w intencji wybranego wczoraj nowego zarządu Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Msza św. była również dziękczynieniem za posługę s. Ernestyny Wajs kończącej swą wieloletnią pracę w Sekretariacie Konferencji.

Trzydniowe Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, którego tematem przewodnim są rozważania o maryjności w życiu żeńskich zgromadzeń zakonnych w 100-lecie objawień fatimskich zakończy się dziś po południu.

BP KEP

Zdjęcie ilustracyjne: jl/BP KEP

BRAK KOMENTARZY