Miłość i wiara potrafią pokonać wielkie trudności – napisał sekretarz generalny Konferencji Episkopatu  Polski bp Artur G. Miziński w liście gratulacyjnym z okazji 25-lecia Wydawnictwa Papieskich Dzieł Misyjnych Missio-Polonia, skierowanym na ręce dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych ks. Tomasza Atłasa. „Uważam, że Wydawnictwo, które od początku swego istnienia służy dziełu infor­macji i animacji misyjnej, prowadzonej przez Papieskie Dzieła Misyjne, zasługuje na szcze­gólne wyróżnienie” – napisał bp Miziński.

Publikujemy pełną treść listu:

Warszawa, dnia 24 października 2018 r.

Czcigodny Księże Dyrektorze,

z radością przyjąłem wiadomość o obchodach 25-lecia działalności Wydawnictwa Papieskich Dzieł Misyjnych „Missio-Polonia”. Z okazji srebrnego jubileuszu redakcji, na ręce Czcigodnego Księdza Dyrektora, pragnę złożyć najserdeczniejsze gratulacje. O ich przyjęcie proszę wszystkich twórców, pracowników oraz osoby czynnie wspierające oficynę, która powstała w dniu 24 sierpnia 1993 r., z inicjatywy ks. bp. Andrzeja Suskiego, ówczesnego dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, jako odpowiedź na apel Jana Pawła II, zawarty w encyklice „Redemptoris missio”.

Uważam, że Wydawnictwo, które od początku swego istnienia służy dziełu infor­macji i animacji misyjnej, prowadzonej przez Papieskie Dzieła Misyjne, zasługuje na szcze­gólne wyróżnienie. Świadczy o tym dorobek domu wydawniczego, który przez 25 lat swojej działalności wydał wiele milionów egzemplarzy czasopism, folderów informacyjnych, ksią­żek oraz materiałów formacyjnych i liturgicznych. Dzięki Wydawnictwu, które obecnie zaj­muje się także publikacją periodyków: „Misje Dzisiaj”, „Świat Misyjny”, „Lumen Gentium”, tysiące ich egzemplarzy rozprowadzonych jest nie tylko w Polsce, ale i w krajach misyjnych, co skutecznie krzewi świadomość misyjną w wielu środowiskach Kościoła w naszym kraju a także za jego granicami.

Przeżywając jubileusz, często wspominamy wielki wysiłek i wytrwałą pracę, twórców dzieł, dzięki którym możemy dzisiaj wznosić do Boga dziękczynienie. Pragnę im wszystkim podziękować. Wdzięczny jestem za zaangażowanie i wytrwałą realizacje podjętej inicjatywy, pomyślnie rozwijanej od 25-lat. Stanowi to ważny dziś przykład misyjnej żarliwości, która wydaje owoce i pomaga skutecznie działać. Świadczy także, że miłość i wiara potrafią pokonać wielkie trudności, w tym również niesprzyjające nurty materializmu niosące ze sobą obojętność, czy wręcz niechęć. Aktywność i entuzjazm ochraniają i propagują wielkie dzieło, o którym mówił św. Dionizy Areopagita: „Z rzeczy boskich najbardziej boską jest współpraca nad zbawieniem dusz”.

Raz jeszcze dziękując za bezcenne świadectwo, gratulując także licznych sukce­sów, z serca błogosławię, życząc obfitości Bożych łask na następne lata dobrej, owocnej służby Kościołowi w Polsce i na misjach

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

__________
Czcigodny
Ks. dr Tomasz ATŁAS
Dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych

Zdjęcie ilustracyjne: Papieskie Dzieła Misyjne

BRAK KOMENTARZY