Słowo na Rok Caritas 2015

30-12-2014

Słowo Księdza Mariana Subocza, Dyrektora Caritas Polska na Rok Caritas 2015 (30 grudnia 2014 r.)

1308

W nadchodzącym 2015 roku Caritas Polska oraz wiele Caritas diecezjalnych obchodzą jubileusz 25-lecia posługi charytatywnej. Chcemy, żeby był rokiem szczególnym dla wszystkich Caritas w Polsce. Będzie to rok wspólnego podziękowania darczyńcom, wolontariuszom i pracownikom Caritas. Będzie również okazją do świętowania z osobami, które otrzymały od nas pomoc oraz do postawienia sobie pytania o nowe zadania, których przecież nigdy nie zabraknie. Zawsze bowiem człowiek będzie potrzebował drugiego człowieka.

Pomimo trudnych początków po 1990 roku, dzięki wielkiemu wysiłkowi osób zaangażowanych w pomoc drugiemu człowiekowi oraz zaufaniu Polaków, możemy dziś dziękować za 25 lat ze świadomością godnej odpowiedzi na bolączki polskiego społeczeństwa. Caritas działająca w Polsce w 44 diecezjach to obecnie ponad 100 tysięcy wolontariuszy, 900 placówek z wykwalifikowaną kadrą świadczącą codzienną pomoc na wszelkich polach ludzkiej biedy i problemów. Najbardziej znanym symbolem Caritas w Polsce jest świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Tych świec rozprowadzono w Polsce już ponad 20 mln. Dzięki temu blisko milion dzieci otrzymało pomoc. Rokrocznie wydajemy osobom ubogim ok. 1 mln 800 tys. posiłków. Prowadzimy noclegownie, jadłodajnie, domy samotnej matki, okna życia, świetlice socjoterapeutyczne, hospicja, punkty wydawania odzieży, punkty dystrybucji żywności, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki interwencji kryzysowej. Staramy się być wszędzie tam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy.

Caritas w Polsce współpracująca z Caritas Europa i Caritas Internationalis angażuje się również w pomoc zagraniczną; tylko w ostatnim roku pomagaliśmy na Ukrainie, w Gazie, Iraku, Syrii, Libanie, Jordanii, na Bałkanach, na Filipinach i w kilkudziesięciu innych miejscach. Caritas w Polsce to niezliczona ilość dzieł pomocy realizowanych nieustannie przez ćwierć wieku.

Caritas Polska przygotowuje specjalny program obchodów 25-lecia swojej działalności. Priorytetem jest rodzina, gdyż idąc za wezwaniem Ojców Synodalnych, chcemy towarzyszyć rodzinie, szukać systemowych rozwiązań oraz efektywnego wsparcia tej pierwszej szkoły miłości. Rok 2015 będzie czasem dyskusji nad Relacją i Orędziem III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który obradował w październiku br. pod hasłem: Wyzwania duszpasterskie związane z rodziną w kontekście ewangelizacji.

Caritas w Polsce otacza troską i wsparciem rodziny i jej członków od poczęcia do naturalnej śmierci. Poza tym, podczas każdego z 12 miesięcy roku 2015 będziemy prezentowali jedną z aktywności Caritas. W wybranych miastach będą odbywały się wystawy, pikniki, koncerty, konferencje i inne wydarzenia. 9 października 2015 roku zorganizujemy międzynarodową konferencję Rodzina troską Caritas, a dzień później 10 października podczas uroczystej gali dwudziestopięciolecia zostaną wręczone odznaczenia dla osób najbardziej zasłużonych w pracy charytatywnej. Poprosiliśmy Papieża Franciszka o zapalenie świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom na Placu Świętego Piotra. Rodzina Caritas w Polsce otrzymała również od Papieża specjalne błogosławieństwo na rok 2015, z którym rozpoczniemy nasze świętowanie.

Ks. dr Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska