Organizacja XIV Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży była jednym z tematów spotkania diecezjalnych duszpasterzy młodzieży z całej Polski, którzy obradowali w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski 8 listopada. Spotkanie poprzedziły obrady Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Obu zebraniom przewodniczył bp Marek Solarczyk.

Podczas obrad w Warszawie ustalono, że gospodarzem kolejnego, XIV Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży będzie Drohiczyn. Spotkanie z udziałem duszpasterzy i młodzieży ze wszystkich polskich diecezji odbędzie się tam w dniach od 3 do 5 lutego 2017 r.

Diecezjalni duszpasterze młodzieży omawiali program formacyjny dla młodzieży w Polsce, zatytułowany #ZEJDZZKANAPY, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu i będzie realizowany w polskich diecezjach i wspólnotach przez cały rok liturgiczny 2016/2017. Program formacyjny na najbliższy rok jest inspirowany papieskim nauczaniem ze Światowych Dni Młodzieży w Polsce, pogłębionym o lekturę Pisma Świętego, oraz poznawanie nauczania Kościoła zawartego w publikacjach „Youcat” oraz „Docat”. Ma też zachęcić młodych do pełnienia dzieł miłosierdzia i wyznawania wiary w przestrzeni publicznej. Ważnym wymiarem pracy duszpasterskiej ma być również zachęcenie wspólnot, ruchów i grup formacyjnej do aktywnej współpracy w parafiach.

Spotkanie diecezjalnych duszpasterzy młodzieży było też okazją do podziękowania dotychczasowym odpowiedzialnym za duszpasterstwo młodych w Polsce, bp. Henrykowi Tomasikowi oraz ks. Grzegorzowi Suchodolskiemu.

Dziękując za wieloletnią pracę i przygotowanie ŚDM w Polsce, bp Tomasik podkreślił, że ostatnie ŚDM były spełnieniem marzenia Jana Pawła II, który nazywał to spotkanie okazją do tego, by „świat zobaczył ikonę pielgrzymującego Kościoła”. Z kolei ks. Suchodolski zauważył, że wyrastające z ŚDM doświadczenia powszechności Kościoła oraz przynależności do małych – np. parafialnych – grup powinny być dwoma skrzydłami, na których będzie wznosić się duszpasterstwo młodzieży w Polsce.

Nowy dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Emil Parafiniuk podkreślił, że duszpasterstwo młodzieży wcale nie chce się żegnać z dotychczas odpowiedzialnymi za duszpasterstwo młodych w Polsce. – To bardziej podziękowanie niż pożegnanie – powiedział, dodając, że zarówno bp Tomasik jak i ks. Suchodolski obiecali, że będą wspierać duszpasterstwo młodzieży.

KAI/BP KEP

BRAK KOMENTARZY