We wtorek 13 lutego w Centrum Okopowa Caritas Polska w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Zespołów ds. Dialogu Ekumenicznego Kościoła Polskokatolickiego w RP i Kościoła Rzymskokatolickiego. Przewodniczącym Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Polskokatolicką ze strony Konferencji Episkopatu Polski jest bp Adrian Put, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Ze strony Kościoła Polskokatolickiego w RP dialog rzymskokatolicko-polskokatolicki prowadzi Zespół ds. Dialogu Teologiczno-Ekumenicznego Kościoła Polskokatolickiego w RP z Kościołem rzymskokatolickim w Polsce, na czele którego stoi bp dr Andrzej Gontarek, Biskup Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP. Do Zespołu należą także bp Antoni Norman, bp Stanisław Bosy, bp Henryk Dąbrowski oraz ks. Adam Bożacki.

Dialog ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego prowadzi Zespół ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Polskokatolicką. Przewodniczącym Zespołu jest bp dr Adrian Put, zaś współpracują z nim: ks. prof. Janusz Bujak, ks. dr Mariusz Jagielski oraz ks. prof. Paweł Rabczyński.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą do Ducha Świętego z prośbą o dobre owoce rozmów. Następnie wspominano osobę zmarłego śp. bp. Wiktora Wysoczańskiego, dotychczasowego Biskupa Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP. Biskupi polskokatoliccy wyrazili także łączność z pracownikami Caritas Polska, których koleżanka, lekarka-wolontariuszka, została porwana ze szpitala Saint-Michel w miejscowości Dono Manga.

Po wzajemnym przedstawieniu członków Zespołów zaprezentowano działania ekumeniczne obu Kościołów a także zarysowano plan działań na najbliższy czas. Wspólnie podjęto decyzję o dalszym prowadzeniu dialogu teologicznego.

__________________

Na zdjęciu: Członkowie Zespołów ds. Dialogu Ekumenicznego Kościoła Polskokatolickiego w RP i Kościoła Rzymskokatolickiego. Od lewej stoją: ks. prof. Paweł Rabczyński, bp Henryk Dąbrowski, bp Andrzej Gontarek, bp Antoni Norman, bp Adrian Put i ks. dr Mariusz Jagielski.

 

BRAK KOMENTARZY