Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza na międzynarodową konferencję online pt. „Stefan Kardynał Wyszyński a wolność religijna w Europie”. Spotkanie odbędzie się 11 września.

Motywem przewodnim oraz ideą, która przyświeca organizatorom, jest wydobycie wielkości kard. Stefana Wyszyńskiego w relacjach z Kościołami narodów ościennych: Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Niemiec; w promocji idei wolności oraz godności człowieka; w walce o prawa religijne. Zaproszeni goście z zagranicy ukażą postać Prymasa w świetle własnych wydarzeń czy wielkich postaci.

Program konferencji – pobierz

Celem konferencji jest również propagowanie wiedzy o osobie i dziele kard. Wyszyńskiego w kontekście wolności religijnej. Na konferencję przygotowana zostanie publikacja naukowa, zbiór artykułów jako wotum beatyfikacyjne złożone Prymasowi Tysiąclecia. Spotkanie ma na celu zwiększenie zainteresowania postacią Prymasa Tysiąclecia w przeddzień jego beatyfikacji oraz złożenie hołdu swojemu wielkiemu patronowi przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Współorganizatorami spotkania są Katedra Dialogu Międzyreligijnego i Pomocy Humanitarnej UKSW oraz Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW.

Informacji o konferencji udziela dr Marlena Kałużyńska-Tyburska (m.tyburska@uksw.edu.pl)

UKSW / BP KEP