Straż Graniczna, Centralna Biblioteka Wojskowa oraz Drukarnia Wydawnictw Specjalnych to tegoroczni laureaci wyróżnień Benemerenti.  Z powodu pandemii uroczystość odbyła się katedrze polowej Wojska Polskiego w znacznie skromniejszej oprawie uwzględniającej przepisy sanitarne. W poprzednich latach gala połączona z koncertem kolęd odbywała się w sali klubu Wojskowej Akademii Technicznej. Ceremonia wręczenia nagród była transmitowana na stronach internetowych Ordynariatu Polowego oraz katedry polowej.

Straż Graniczna została doceniona za codzienną ochronę granic, zapobieganie nielegalnej migracji i przemytowi oraz służbę na straży interesów Państwa Polskiego i jego obywateli. Statuetkę z rąk biskupa polowego Józefa Guzdka odebrał gen. dyw. Tomasz Praga, Komendant Główny Straży Granicznej. Laureatowi Benemerenti towarzyszy także wyróżnienie medalem Milito pro Christo. Podczas gali oprócz gen. dyw. SG Tomasza Pragi tym medalem uhonorowani zostali gen. bryg. SG Jacek Bajger, zastępca Komendanta Głównego, ppłk SG Dariusz Łopocki, komendant placówki w Hrubieszowie, kpt. SG Maria Baszewska, kierownik Sekcji Prezydialnej Wydziału Koordynacji Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz ppor. SG Anna Sobieska-Tekień, starszy specjalista Sekcji Prezydialnej Wydziału Koordynacji Działań Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

– Dla wszystkich funkcjonariuszy i dla mnie osobiście ta nagroda to wielki honor, ponieważ to wyróżnienie przyznawane jest instytucjom, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi są prawda i sprawiedliwość – powiedział gen. dyw. SG Tomasz Praga. Podkreślił, że dla współczesnych funkcjonariuszy wzorem do naśladowania są ich poprzednicy przedwojennych polskich formacji granicznych. – Pamiętamy, jak wielką zapłacili cenę w obronie granic Rzeczpospolitej – powiedział. Przywołał dwa miejsca spoczynku żołnierzy przedwojennego Korpusu Ochrony Pogranicza oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej II RP: cmentarz w Miednoje oraz kopiec w Wytycznie. Powiedział, że wręczone medale Milito pro Christo będą przypominać o konieczności kierowania się w życiu najwyższymi wartościami. Wyraził wdzięczność biskupowi polowemu za posługę kapelanów w Straży Granicznej, zwłaszcza w czasie pandemii.

Drugim laureatem została Centralna Biblioteka Wojskowa, doceniona za upowszechnianie i prezentacje dorobku współczesnej i dawnej myśli wojskowej, rozwijanie zainteresowań czytelników w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie i obronności oraz wspomaganie systemu edukacji w kształtowaniu postaw patriotycznych. Nagrodę odebrał Jan Tarczyński, dyrektor CBW. – Ja i moi współpracownicy jesteśmy bardzo wzruszeni, że nagroda Benemerenti, jak i te zaszczytne medale, świadczące o służbie Bogu, Polsce i bliźnim trafiły dzisiaj do nas. To uczucie pogłębia fakt otrzymania go w tak zaszczytnym gronie – powiedział dr Tarczyński. Podziękował za wyróżnienie i dostrzeżenie służby ludziom zainteresowanym wiedzą i historią wojskowości, dla których CBW została powołana.

Wraz z dyrektorem Janem Tarczyńskim medal Milito pro Christo otrzymali: Beata Czekaj-Wiśniewska, zastępca dyrektora CBW ds. ochrony i promocji zbiorów, Maksymilian Sokół-Potocki, zastępca dyrektora CBW ds. informacji naukowej  i opracowań, Małgorzata Gwara, starszy kustosz w wydziale zbiorów specjalnych, Agnieszka Kozłowska, starszy kustosz, kierownik gromadzenia zbiorów oraz Jerzy Krzysztof Czerwiecki, pracownik merytoryczny CBW.

Trzecim laureatem Benemerenti została Drukarnia Wydawnictw Specjalnych, którą uhonorowano za wydawanie publikacji związanych z obronnością państwa, wydawnictw specjalistycznych i okolicznościowych, a także materiałów szkoleniowych na potrzeby wojska. Jej dyrektor Zbigniew Błażejewski otrzymał Medal Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, natomiast medale Milito pro Christo Elżbieta Kiljańska, kierownik sekcji poligraficznej, Anna Kowalczyk, kierownik wydziału druku cyfrowego, Anna Rybaczyk, introligator galanteryjny i Jerzy Wojnar, operator maszyn introligatorskich.  – Dziękuję, że nagrodę Benemerenti mogliśmy odebrać w gronie tak znamienitych laureatów, jak Straż Graniczna i zaprzyjaźniona z nami Centralna Biblioteka Wojskowa – powiedział. Dodał, że tylko osoby mające za sobą doświadczenia związane z pracą w wydawnictwie i poligrafii są w stanie w pełni zrozumieć na czym polega codzienna trudna praca osób zajmujących się wydawaniem publikacji.

Biskup Józef Guzdek podkreślił, że w tym roku, naznaczonym pandemią koronawirusa, główną intencją w doborze laureatów Benemerenti była chęć dostrzeżenia i wskazania tych, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w pełnionej służbie. Bez wątpienia należą do nich – oprócz służb medycznych – funkcjonariusze Straży Granicznej, Podziękował im za to, że nieustannie stoją na straży bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Powiedział, że w kwietniu ubiegłego roku, w czasie pandemii, spotkał się z funkcjonariuszami Straży Granicznej na granicy z Białorusią, Ukrainą, Słowacją, Czechami i Niemcami. – Rozmawiałem z komendantami i tymi, którzy pełnili służbę dzień i noc. Wtedy lepiej zrozumiałem i doceniłem służbę tej formacji mundurowej. Jeżeli podczas tegorocznego Benemerenti szukamy „dobrze zasłużonych”, to bez wątpienia należy do nich Straż Graniczna. Nie zawiedliście na żadnej z granic  – powiedział.

Wyraził wdzięczność CBW za wspólne pisanie historii Polski. – Dziękuję za to, że państwo wprowadziliście mnie w obszar historii. Ten kto nie zna przeszłości, nie może myśleć o przyszłości – powiedział. Podziękował za pomoc w przygotowaniu obchodów jubileuszu setnej rocznicy powstania Biskupstwa Polowego, ale także za upowszechnianie wiedzy na temat posługi kapelanów wojskowych na przestrzeni minionych stu lat.

Biskup Guzdek podziękował również dyrektorowi Drukarni Wydawnictw Specjalnych za pomoc w przygotowywaniu materiałów duszpasterskich, zwłaszcza specjalnych, polowych mszałów i modlitewników. – Dziękuję, że niejednokrotnie podejmujecie pracę „na wczoraj”, i że czynicie to w niezwykle profesjonalny sposób – powiedział.

Biskup polowy podkreślił, że tegoroczne Benemerenti, odbywające się w katedrze polowej jest, z uwagi na okoliczności, wyjątkowe. Jeszcze raz pogratulował laureatom, że mimo pandemii, ale przy zachowaniu wszelkich zasad obowiązujących w czasie pandemii, tradycja wręczenia wyróżnień biskupa polowego nie została przerwana, ale dostrzeżeni i docenieni zostali „dobrze zasłużeni”.

W czasie ceremonii kolędy wykonał zespół estradowy Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej pod dyrekcją ppłk. SG Leszka Mieczkowskiego.

***
Nagroda Benemerenti („dobrze zasłużonym”) Ordynariatu Polowego została ustanowiona dekretem biskupa polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia z dnia 23 lutego 1995 r. Przyznawana jest „dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”.

Jako pierwsi, w 1995 r., wyróżnienie to otrzymali red. Elżbieta Jaworowicz, autorka programu „Sprawa dla reportera” i mjr Eugeniusz Mleczak, ówczesny rzecznik prasowy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W ubiegłym roku laureatami Benemerenti byli Dowództwo Garnizonu Warszawa, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Centrum Przygotowania do Misji Zagranicznych oraz Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

Krzysztof Stępkowski

fot. Krzysztof Stępkowski