Święcenia biskupie i ingres nowego biskupa bielsko-żywieckiego

03-01-2014

W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2014 r., ks. prof. Roman Pindel przyjmie święcenia biskupie i odbędzie ingres do katedry św. Mikołaja w Bielsku-Białej.

1811

Głównym konsekratorem nowego biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla będzie kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Współkonsekratorzy to nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore i biskup senior bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy. W czasie liturgii odbędzie się także ingres – nowy biskup bielsko-żywiecki obejmie katedrę i przyjmie homagium złożone przez przedstawicieli duchownych i wiernych świeckich. Uroczystość święceń biskupich i ingresu odbędzie się w kościele katedralnym św. Mikołaja w Bielsku-Białej w uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2014 roku, o godzinie 15.00.

Obrzęd święceń biskupich rozpocznie się po Ewangelii. Diakon, który odczytał Ewangelię, zaniesie księgę głównemu szafarzowi święceń, który pobłogosławi nią wiernych. Po odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego, biskup nominat wraz z asystującymi mu prezbiterami podejdzie do kardynała. Wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie zwróci się do głównego szafarza święceń z prośbą o dokonanie konsekracji biskupiej. Po odczytaniu bulli papieskiej z nominacją biskupią nastąpi homilia. Później biskup nominat złoży przyrzeczenie, nastąpi nałożenie rąk i modlitwa święceń. Zgodnie z obrzędem święceń biskupich, aż do końca modlitwy dwaj diakoni trzymają nad głową elekta księgę Ewangelii.  Po obrzędzie namaszczenia głowy następuje przekazanie księgi Ewangelii i insygniów: pierścienia, mitry i pastorału. Kolejnym etapem uroczystości jest ingres biskupa. Główny szafarz święceń zaprowadzi biskupa na katedrę, gdzie homagium złożą przedstawiciele duchowieństwa, grup apostolskich i zawodowych. Po modlitwie po Komunii zgromadzeni odśpiewają uroczyste „Te Deum”, podczas którego nowo wyświęcony biskup przejdzie przez kościół, błogosławiąc wiernych.

16 listopada 2013 roku Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację z urzędu biskupa bielsko-żywieckiego Tadeusza Rakoczego. Jednocześnie mianował jego następcą ks. prał. Romana Pindla, dotychczasowego rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. „Proszę Was o modlitwę w intencji Biskupa Nominata, aby mógł owocnie służyć Kościołowi na Podbeskidziu trafnie odczytując współczesne znaki czasu i podejmując z odwagą wyzwania duszpasterskie trzeciego tysiąclecia” – zwracał się do wiernych diecezji bielsko-żywieckiej bp Tadeusz Rakoczy tuż po ogłoszeniu nominacji dla ks. Pindla.

Biskup nominat hasłem swojej posługi pasterskiej uczynił słowa: „Verbum Vitae continentes”, co dosłownie oznacza: trzymający się mocno Słowa Życia. Dewizę tę można także tłumaczyć jako zachętę: trzymajcie się mocno Słowa Życia. Jest to fragment zdania z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian: „Trzymajcie się mocno Słowa Życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem” (Flp 2, 16).

Herb biskupi  zawiera czerwony Krzyż Jerozolimski, z widniejącą na nim otwartą księgą Pisma Świętego z widocznymi literami A i Ω, umieszczony na niebieskim polu. Znak Krzyża Jerozolimskiego wskazuje na Święte Miasto, miejsce uświęcone spełnieniem Bożej obietnicy zbawienia w osobie Jezusa Chrystusa, będącego początkiem i końcem wszystkiego – Alfą i Omegą. W Jerozolimie znajduje się także Wieczernik – miejsce Ostatniej Wieczerzy w czasie której Chrystus ustanowił Eucharystię oraz żarliwie modlił się aby byli jedno – ut unum sint (por. J 17, 11), co z mocą przypomniał na beskidzkiej ziemi bł. Jan Paweł II, nawiedzając diecezję bielsko-żywiecką 22 V 1995 r. Wreszcie niebieski kolor pola tarczy herbowej ma implikacje maryjne. W ten sposób nowy biskup bielsko-żywiecki wskazuje na datę otrzymania nominacji biskupiej – 16 listopada, kiedy w kalendarzu liturgicznym wspominana jest Matka Boska Ostrobramska.