Szkolenie dla kanclerzy kurii (lub inspektorów ochrony danych) oraz oficjałów sądowych dotyczące jak najlepszej ochrony danych osobowych w Kościele miało miejsce w poniedziałek, 7 maja w  Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Radę Prawną KEP.

W szkoleniu dotyczącym ochrony danych osobowych w Kościele wziął udział m.in. sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur G. Miziński oraz przewodniczący Rady Prawnej KEP bp Ryszard Kasyna. Wykład zatytułowany „Nowe obowiązki kościelnych osób prawnych, spowodowane wejściem w życie +Dekretu Ogólnego KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim+” wygłosił ks. prof. Piotr Mazurkiewicz. Następnie ks. prof. Leszek Adamowicz w wykładzie „Instrukcja wyjaśniająca niektóre postanowienia dekretu ogólnego” wyjaśnił kwestie praktyczne dotyczące wcielenia w życie dekretu. Podczas szkolenia był również czas na pytania uczestników do wykładowców i członków Rady Prawnej.

Podsumowując spotkanie, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz podkreślił, że dekret nie zmienia zasadniczo sposobów procedowania w zakresie ochrony danych osobowych, ponieważ większość zasad reguluje prawo kanoniczne. Rzeczy nowe dotyczą głównie zabezpieczania danych. Jak wyjaśnił, „to co się zmienia, to powołanie nowego urzędu – Kościelnego Inspektora Danych Osobowych”. Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski 2 maja br. powołała na to stanowisko ks. dr. hab. Piotra Kroczka, profesora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Inspektor będzie ostateczną instancją w kraju, gdy chodzi o czuwanie nad zabezpieczaniem danych osobowych w Kościele. Do niego będzie też można zgłaszać skargi dotyczące naruszania praw osób, których dane zostały przetworzone.

„Z myślą o ochronie danych osobowych, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zostały uruchomione również Studia Podyplomowe – Ochrona Danych Osobowych w Kościele” – przypomniał ks. Mazurkiewicz.

 „Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim”, którego dotyczyło poniedziałkowe szkolenie, został promulgowany 30 kwietnia po uprzednim zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską. Przepisy Unii Europejskiej związane z ochroną danych osobowych wchodzą w życie 25 maja br.

BP KEP

Szkolenie dla kanclerzy, wikariuszy sądowych oraz inspektorów ochrony danych osobowych, Warszawa, 7.05.2018

BRAK KOMENTARZY