W Ordynariacie Polowym, 1 marca 2022 r., powstał Zespół ds. Pomocy Uchodźcom z Ukrainy. Przewodniczącym Zespołu został biskup polowy Wiesław Lechowicz, zaś zastępcami: ks. płk SG Zbigniew Kępa, dziekan Straży Granicznej oraz Gabriel Piątkowski, dyrektor Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Członkami zespołu zostali: ks. mjr Marcin Janocha, sekretarz biskupa polowego oraz kapelan greckokatolicki ks. ppor. Paweł Rochuń. Sekretariat Zespołu prowadzi Danuta Berezowska.

Celem Zespołu jest koordynacja działań humanitarnych na rzecz uchodźców z Ukrainy podejmowanych w Ordynariacie Polowym.

Adres Zespołu: ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4, 00-911 Warszawa 62, e-mail: pomagamyukrainie@poczta.ordynariat.pl; tel. 261 877 702 (katedra polowa Wojska Polskiego); tel. 261 873 193 (kuria biskupia Ordynariatu Polowego).

Konto Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 42 1240 1138 1111 0000 0209 5558 z dopiskiem „POMAGAMY UKRAINIE”

Ordynariat Polowy