W poniedziałek 4 grudnia br., w Centrum Apostolstwa Liturgicznego Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza w Warszawie, miała miejsce czwarta ogólnopolska sesja zorganizowana przez Zespół ds. przygotowania wskazań dla formacji stałej i posługi prezbiterów w Polsce, który działa przy Komisji Duchowieństwa KEP. Po południu Zespół obradował w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.

Tematem ogólnopolskiej sesji, a potem spotkania Zespołu, były trzy wymiary stałej formacji prezbiterów: intelektualny, pastoralny i misyjny. We wspólną debatę wprowadziły konferencje, które wygłosili: ks. dr Grzegorz Strzelczyk, ks. prof. Tomasz Wielebski i ks. prof. Wojciech Kluj OMI. Nawiązano w nich do wskazań posynodalnej adhortacji św. Jana Pawła II „Pastores dabo vobis” oraz do „Drogi formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” Konferencji Episkopatu Polski, aby w tym kontekście wskazać na zasadnicze kwestie związane obecnie z formacją i posługą prezbiterów w naszej Ojczyźnie.

Ogólnopolskie sesje, w których uczestniczą delegaci diecezji, męskich zgromadzeń życia konsekrowanego i wydziałów teologicznych, a także inni prezbiterzy, zwłaszcza ci, którzy są odpowiedzialni za stałą formację współbraci, będą organizowane również w roku 2024. Jedna z najbliższych sesji odbędzie się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie w dniach 27-29 lutego 2024 roku, a jej tematem będzie „Zintegrowanie różnych wymiarów życia w formacji kapłańskiej i zakonnej”. Połączy ona refleksję nad ostatnim etapem formacji seminaryjnej, jakim jest etap pastoralny, z poszukiwaniem optymalnych rozwiązań w formacji stałej.

Wszystkie sesje, które organizuje Zespół, przygotowują uporządkowaną i całościową refleksję i wskazania, których wymaga zmieniająca się sytuacja prezbiterów Kościoła katolickiego w Polsce. Z tego względu Zespół otwarty jest na współpracę z różnymi osobami i instytucjami kościelnymi i akademickimi oraz prosi wszystkich o modlitwę w intencji podjętych dzieł.

ks. Tomasz Trzaskawka
Sekretarz Zespołu

Spotkanie Zespołu ds. przygotowania wskazań dla formacji stałej i posługi prezbiterów w Polsce, przy Komisji Duchowieństwa KEP (Warszawa, 04.12.2023 r.)