Utworzenie kursu teologii powołań na Wydziale Teologicznym UKSW, tematyka zbliżających sie kongregacji powołań oraz Spotkanie Młodych Lednica 2000 – znalazły się wśród głównych tematów spotkania Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, która 29 maja br. obradowała w Warszawie pod przewodnictwem delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań bp. Andrzeja Przybylskiego.

Podczas spotkania podjęto aktualne tematy duszpasterstwa powołań. Jednym z nich było utworzenie kursu teologii powołań na Wydziale Teologicznym UKSW. W najbliższym czasie odbędzie się rekrutacja oraz przedstawienie tematyki wykładowej. W ramach zajęć będą miały miejsce wykłady oraz zajęcia warsztatowe.

Opracowano również tematykę zbliżających sie kongregacji powołań. 19 października br. odbędzie się kongregacja na Jasnej Górze, a jej tematem będzie powołanie w katechezie. Natomiast od 28 lutego do 2 marca 2025 roku będzie miała miejsce kongregacja zimowa w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Jej tematem będą ruchy i stowarzyszenia w służbie powołań.

Uczestnicy spotkania podjęli także tematy odnośnie do spotkań objętych akcją powołań. Jednym z nich jest Spotkanie Młodych Lednica 2000, które odbędzie się 1 czerwca.

W czasie obrad wysunięto wniosek o utworzenie w każdej diecezji duszpasterstwa powołań, które pozostawałoby w bezpośrednim kontakcie z Krajową Radą Duszpasterstwa Powołań, oraz objęcia troską duszpasterską osób wyrażających chęć rozeznania swojej drogi życiowej. Omówiono również potrzebę materiałów powołaniowych oraz ogólnopolską inicjatywę modlitwy o powołania.

KRDP/ BP KEP

Fot. BP KEP

Spotkanie Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań (Warszawa, 29.05.2024)