W czwartek, 4 kwietnia, w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, odbyło się spotkanie Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Obradom przewodniczył bp Grzegorz Suchodolski. Głównym celem spotkania było przygotowanie odpowiedzi na pytania postawione przez Radę Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) dotyczące aktualnego stanu duszpasterstwa młodzieży.

Podczas obrad został przygotowany dokument zawierający odpowiedzi, w których podkreślono konieczność wprowadzania nowych form pracy z młodzieżą opartych na towarzyszeniu i synodalności. W dokumencie zaakcentowano także otwarcie się na innowacje w duszpasterstwie, głównie z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Rada KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży wskazała w przygotowanym dokumencie metody, które są najbardziej skuteczne w ewangelizacji osób należących i nienależących do wspólnoty Kościoła.

Dokument został opracowany przez przewodniczącego Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży bp. Grzegorza Suchodolskiego, delegata KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego bp. Marka Marczaka oraz delegata KEP ds. Powołań bp Andrzeja Przybylskiego. Pełna treść dokumentu zostanie wkrótce opublikowana na stronie Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży sdmpolska.pl.

W trakcie obrad, uczestnicy zapoznali się z ideą, celem i strukturą katolickiego przewodnika dla młodzieży „Kompas dla młodych ludzi w perspektywie wyborów europejskich w 2024 roku” przygotowanego przez zespół zajmujący się polityką dot. młodzieży w Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE), we współpracy z organizacjami młodzieżowymi i Młodzieżową Siecią Konsultacyjną. Obszerną prezentację przewodnika przedstawiła Aleksandra Samula, polska przedstawicielka w Młodzieżowej Sieci Konsultacyjnej przy COMECE. Przewodnik jest do pobrania na stronie comece.eu.

ks. Tomasz Koprianiuk / BP KEP

Spotkanie Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży (Warszawa, 04.04.2024 r.)