W Centrum Charytatywno-Edukacyjnym Caritas Polska w Warszawie odbyło się spotkanie osób odpowiedzialnych za duszpasterstwa specjalistyczne, przedstawicieli Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich oraz Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, Klasztorów Kontemplacyjnych i Instytutów Świeckich. W imieniu bp. Andrzeja Czai, przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP, spotkanie poprowadził bp Waldemar Musioł, sekretarz tejże Komisji.

W trakcie spotkania zaprezentowano Program Duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2024/2025, którego hasło przewodnie „Pielgrzymi nadziei” wskazuje na bezpośrednią korelację z Rokiem Świętym 2025. Gościem spotkania był m.in. ks. prof. Daniel Brzeziński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który w swojej prelekcji przybliżył znaczenie Roku Świętego.

Podczas spotkania, duszpasterze i przedstawiciele życia konsekrowanego wymienili się doświadczeniami z wydarzeń i inicjatyw pastoralnych związanych z realizacją obecnego Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Przedstawili również propozycje dotyczące sposobów realizacji programów duszpasterskich w swoich środowiskach.

Bp Waldemar Musioł, sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP, wyraził wdzięczność za dotychczasowe zaangażowanie i posługę duszpasterską w zakonach męskich, zgromadzeniach zakonnych, klasztorach kontemplacyjnych i instytutach świeckich.

Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP odpowiedziało ponad 30 krajowych duszpasterzy specjalistycznych oraz przedstawicielka instytutów świeckich.

BP KEP