Wypracowanie koncepcji tworzenia publikacji i dokumentów kościelnych na temat kultury życia społecznego, zaangażowania katolików w życie publiczne oraz aktywnego udziału w głosowaniach i wyborach parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych – było głównym tematem pierwszego posiedzenia Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski w nowym składzie, która spotkała się w Warszawie 23 maja br.

Publikujemy pełny tekst komunikatu:

23 maja br. w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski w nowym składzie: przewodniczący – bp Marian Florczyk; członkowie – bp Jacek Grzybowski, bp Andrzej Przybylski, bp Piotr Turzyński; konsultorzy – prof. Michał Gierycz, dr Milena Kindziuk, ks. prof. Henryk Skorowski SDB, ks. dr Grzegorz Zieliński.

Po przedstawieniu zebranych osób, bp Marian Florczyk wygłosił słowo wprowadzające. Następnie omówiono główne cele, zadania oraz regulamin Rady ds. Społecznych. Na prośbę Przewodniczącego wskazano aktualne, najbardziej palące problemy społeczne, które w przyszłości powinny być przedmiotem prac członków Rady.

Przedyskutowano również problem zakresu oraz metodologii planowanych działań, m.in. wypracowania koncepcji tworzenia różnego rodzaju publikacji czy dokumentów kościelnych na temat kultury życia społecznego, zaangażowania katolików w życie publiczne czy aktywnego udziału w głosowaniach i wyborach (parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych).

Podczas posiedzenia zaproponowano także opracowanie pierwszego dokumentu, który byłby poświęcony zadaniom katolików w społeczeństwie w kontekście trudnych wyzwań współczesności, ażeby ułatwić Polakom poruszanie się w różnych wymiarach dzisiejszej rzeczywistości w zgodzie z tym, czego uczy Dekalog i Ewangelia.

Następne spotkanie Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski odbędzie się 20 września br.

Warszawa, 23.05.2023 r.