W środę, 15 listopada br., w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, odbyło się spotkanie Rady ds. Mediów i Komunikacji Społecznej KEP. Obradom przewodniczył bp Rafał Markowski. W spotkaniu po raz pierwszy wzięli udział konsultorzy Rady.

Grupę konsultorów tworzy zespół 25 osób. Są to przedstawiciele wydziałów medialnych uniwersytetów katolickich, szefów najważniejszych mediów katolickich oraz przedstawicieli środowisk medialnych. Ustalono, że grupa konsultorów, głównie osób świeckich, będzie pracowała w ramach trzech zespołów: Zespołu ds. Badań i Analizy, Zespołu ds. Strategii oraz Zespołu Redaktorów.

„Dzisiejsze spotkanie było kolejnym krokiem w rozwoju i w procesie przeobrażania strukturalnego rady, którą stanowią szefowie instytucji medialnych powołanych przez Konferencję Episkopatu Polski. Konsultorzy, którzy uczestniczyli w spotkaniu po raz pierwszy, są ważnym głosem doradczym dla naszej Rady. Z ich grona wyodrębniono trzy zespoły, które będą prowadzić swoje prace: Zespół ds. Badań i Analizy, Zespół ds. Strategii i Zespół Redaktorów” – powiedział przewodniczący Rady ds. Mediów i Komunikacji Społecznej KEP bp Rafał Markowski.

Oprócz przedstawienia formuły działania Rady w nowym kształcie, odbyły się też pierwsze spotkania w ramach powołanych zespołów.

Nowy skład Rady ds. Mediów i Komunikacji Społecznej, której przewodniczącym jest bp Rafał Markowski, wyłonili biskupi podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w marcu tego roku. Członkami Rady są szefowie mediów działających przy Konferencji Episkopatu Polski. W czerwcu biskupi zaakceptowali skład Rady Konsultorów.

BP KEP

Spotkanie Rady ds. Mediów i Komunikacji Społecznej KEP (Warszawa, 15.11.2023r.)