Warszawa: Obrady Rady Prawnej Episkopatu

13-02-2017
1458

W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 13 lutego obradowała Rada Prawna pod kierunkiem jej przewodniczącego ks. bpa Ryszarda Kasyny.

– W czasie zebrania omawiane były następujące kwestie: ostateczna redakcja i przekazanie do decyzji Zebrania Plenarnego KEP dekretu ogólnego o przygotowaniu do małżeństwa; zatwierdzenie i przekazanie do dalszego procedowania dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski dotyczącego sporządzania i modyfikacji aktu chrztu w związku z adopcją – podsumował bp Ryszard Kasyna.

Dyskutowano także o regulacjach dotyczących powierzania parafii zakonom i zgromadzeniom zakonnym. Omówiono również kwestie dotyczące przygotowania nowego tłumaczenia Kodeksu Prawa Kanonicznego na język polski.

Rada Prawna jest gremium konsultacyjnym, przygotowującym – na prośbę Zebrania Plenarnego lub innych organów Konferencji Episkopatu Polski – m.in. opinie prawne wszelkiego rodzaju aktów prawnych powstających w ramach Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, bądź też przedstawionych Zebraniu Plenarnemu lub organom Konferencji Episkopatu Polski do poparcia, zaopiniowania albo zatwierdzenia.

Do kompetencji Rady Prawnej można także zaliczyć przygotowanie projektów prawa partykularnego Konferencji Episkopatu Polski, zawsze za jej zgodą lub na jej prośbę, w zakresie przewidzianym przez prawo powszechne lub określonym w szczególnym poleceniu Stolicy Apostolskiej, wydanym przez nią z własnej inicjatywy, bądź na prośbę Konferencji Episkopatu Polski.

Kolejne posiedzenie Rady Prawnej KEP odbędzie się 8 maja.

BP KEP

Posiedzenie Rady Prawnej KEP, 13 II 2017

Zdjęcie ilustracyjne: M.Drwal/episkopat.pl