Nuncjatura Apostolska
w Polsce

N. 859/17

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek

mianował biskupem koadiutorem diecezji warszawsko-praskiej dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji ełckiej Romualda Kamińskiego, zwalniając go jednocześnie ze stolicy tytularnej Agunta.

Warszawa, 14 września 2017 r.

+Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski