„Nie opuszczaj mnie w mojej starości” (por. Ps 71, 9) to temat IV Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych, który będzie obchodzony w niedzielę 28 lipca br. 

Dzień ten „ma na celu podkreślenie faktu, że samotność jest niestety gorzką towarzyszką życia bardzo wielu osób starszych, które często są ofiarami kultury odrzucenia” – czytamy w komunikacie Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

„W roku przygotowań do Jubileuszu, który Ojciec Święty postanowił poświęcić modlitwie,
temat Dnia zaczerpnięty jest z Psalmu 71, wezwania starca opowiadającego swoją historię przyjaźni z Bogiem” – podaje komunikat.

„Podkreślając charyzmat dziadków i osób starszych oraz ich wkład w życie Kościoła, obchody tego Dnia mają na celu zachęcenie każdej wspólnoty kościelnej do budowania więzi międzypokoleniowych i walki z samotnością, mając świadomość, że jak podkreśla Pismo Święte: +Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam+ (Rdz 2, 18)” – czytamy w watykańskim komunikacie.

vaticannews / KAI / BP KEP