Jesteś postrzegany przez wielu, jako człowiek wielkiej łagodności i Bożej czystości – mówił w katedrze wrocławskiej, zwracając się do biskupa nominata Macieja Małygi, w czasie homilii bp Jacek Kiciński. – Ubogacaj tymi cnotami nasz Kościół wrocławski – dodał hierarcha.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył abp Józef Kupny. Pasterz Kościoła wrocławskiego był także głównym konsekratorem swojego nowego biskupa pomocniczego. Wraz z metropolitą Mszę św. sprawowali biskupi z metropolii wrocławskiej, wśród nich współkonsekratorzy: bp Ignacy Dec – biskup senior diecezji świdnickiej oraz bp Jacek Kiciński z Wrocławia oraz kilkudziesięciu prezbiterów.

W homilii biskup Jacek nawiązał do słów modlitwy zawartych w ceremoniale święceń biskupich: „Ojcze, który znasz serca, spraw aby ten Twój sługa, którego wybrałeś na biskupa  kierował Twoim ludem, nienagannie sprawował najwyższe kapłaństwo służąc dniem i nocą, niech nieustannie wyjednuje Twoją łaskawość, niech dzięki łagodności i czystości podoba się Tobie”. – Kierować ludem świętym, służyć dniem i nocą, wyjednywać łaskawość oraz podobać się Bogu – oznacza czynić Miłosierdzie Boże tu na ziemi, czyli nieustanne wskazywać na Tego, który umiłował świat – mówił kaznodzieja, przypominając zawołanie nowego biskupa pomocniczego we Wrocławiu „Miłującemu świat”.

Kontynuując swoje rozważania bp Kiciński tłumaczył, że kierować ludem Bożym oznacza przede wszystkim głosić słowo i sprawować sakramenty święte. Wyzwanie to – zdaniem kaznodziei – staje się tym bardziej palące, gdy w świecie ludzie doświadczają cierpienia, wojny i zniechęcenia. – Kościół w XXI wieku znalazł się w nowej rzeczywistości,- nie tylko historycznej ale przede wszystkim społecznej i kulturowej – zaznaczył hierarcha, dodając: – Towarzyszą nam nowe znaki czasu, z których na pierwszym miejscu trzeba wymienić: obojętność religijną, zanik poczucia grzechu, kryzys małżeństwa i rodziny, odejścia ludzi ze wspólnoty Kościoła, zwłaszcza przez osoby w młodym i średnim wieku, zgorszenia we wspólnocie Kościoła, kryzys autorytetów, potrzeba radykalizmu ewangelicznego, głód duchowości i wiele innych. To wszystko domaga się dziś odnowionego głoszenia słowa Bożego, które jest przepełnione miłością i miłosierdziem. Biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej mówił przy tym, że każdy następca Apostołów powinien być człowiekiem Słowa które niesie pokój, a jego zadaniem jest zwiastowanie słowa nadziei, nawet tam, gdzie po ludzku nie da się nic więcej uczynić.

Przywołując natomiast słowa Ewangelii o ukazaniu się Pana Jezusa uczniom w wieczerniku kaznodzieja zauważył, że Zmartwychwstały nie tylko zwiastował pokój, ale także ukazywał zebranym swoje rany. – Drogi bracie Macieju, ta dzisiejsza twoja czerwona sutanna, to nie tylko godność i zaszczyt ale twoja gotowość na męczeństwo za wiarę, to twoja gotowość do przyjęcia znamion męki Chrystusa – mówił bp Kiciński, zwracając się do biskupa nominata. – Z pewnością będzie wiele momentów w twojej biskupiej posłudze, gdy sam Chrystus będzie dzielił się z Tobą swoim cierpieniem i swoim odrzuceniem. W takich momentach pamiętaj o Jego słowach: „Nie wyście mnie wybrali ale ja was wybrałem” oraz „Będę z wami aż do skończenia świata”. Kaznodzieja wzywał przy tym nowego biskupa do tego, by był blisko ludzi, którym będzie służył oraz do skromnego życia. – Papież Franciszek przypomina nam o konieczności duszpasterstwa obecności, które oznacza bycie z ludźmi oraz gotowość poświęcania dla nich czasu, bo  czas poświęcony dla Boga i człowieka nigdy nie jest czasem straconym – mówił bp Kiciński, dopowiadając: W łagodności poszukuj tych, którzy się zagubili na drogach życia, odnajduj tych, którzy porzucili łaskę wiary, docieraj do tych, którzy Chrystusa jeszcze nie znają  – bądź Chrystusowym Pasterzem!

Na zakończenie kaznodzieja dziękował rodzinie biskupa nominata za atmosferę ich domu, w której – jak mówił – ksiądz Maciej mógł rozwijać swoje powołanie i podejmować życiowe decyzje. Zwrócił się także do nowego biskupa archidiecezji wrocławskiej, cytując słowa Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza: „Niech nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz bądź wzorem dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze i czystości. (…) Przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp był widoczny dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich. To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych którzy cię słuchają”.

Biskup Maciej Małyga urodził się 11 maja 1979 r. w Środzie Śląskiej. W 1994 r. ukończył szkołę podstawową i kontynuował naukę w XII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. W latach 1998-2004 odbywał formację w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Święcenia prezbiteratu przyjął 22 maja 2004r. W latach 2004-2006 był wikariuszem w parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy. W latach 2006-2012 odbywał studia specjalistyczne na uniwersytecie w niemieckim Fryburgu. W 2012 r. uzyskał tytuł doktora teologii i rozpoczął wykłady na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Po powrocie ze studiów został ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W 2019r. został wikariuszem biskupim ds. stałej formacji kapłanów. Został też wybrany do Rady Kapłańskiej oraz ustanowiony dyrektorem Domu Stałej Formacji Kapłanów w Sulistrowiczkach. W 2021 r. został ojcem duchownym roku propedeutycznego w archidiecezji wrocławskiej. Jest 73. biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej.

W herbie biskupim ks. Małyga umieścił czerwony krzyż, znak Bożej miłości, stojący w samym środku stworzonego świata. Symbolizuje go kula ziemska w kolorze niebieskim. Jest to nawiązanie do zawołania nowego biskupa „Diligenti Mundum” („Miłującemu świat”), które hierarcha utworzył na podstawie fragmentu Ewangelii św. Jana: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

ks. dr Rafał Kowalski
Archidiecezja Wrocławska