Bp Rafał Markowski został wybrany nowym przewodniczącym Rady ds. Środków Społecznego Przekazu; bp Andrzej Przybylski – delegatem KEP ds. Powołań – to niektóre z decyzji 392. Zebrania Plenarnego KEP. W poniedziałek 6 czerwca, biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski.

Publikujemy pełną listę decyzji:

1. Przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu

abp Wacław Depo – koniec 2. kadencji
bp Rafał MARKOWSKI – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

2. Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji

bp Jan Piotrowski – koniec 1. kadencji
bp Jan PIOTROWSKI – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

3. Delegat KEP ds. Powołań

bp Marek Solarczyk – koniec 2. kadencji
bp Andrzej PRZYBYLSKI – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

4. Referent ds. Biskupów Emerytów

abp Józef Michalik – koniec 2. kadencji
abp Józef MICHALIK – powołanie na 3. trzyletnią kadencję

5. Członkowie i Konsultorzy Rady ds. Ekumenizmu

Członkowie:

bp Roman PINDEL – zatwierdzenie
bp Adam BAB – zatwierdzenie

Konsultorzy:

ks. Andrzej TULEJ – zatwierdzenie
o. Adam STROJNY CCN – zatwierdzenie

6. Konsultorzy Komisji ds. Misji

s. Irena KARCZEWSKA FMM – zatwierdzenie
o. Andrzej DANILEWICZ SVD – zatwierdzenie

7. Duszpasterz Krajowy Środowisk Twórczych

ks. Grzegorz Michalczyk – koniec 2. kadencji
ks. Grzegorz MICHALCZYK – powołanie na 3. pięcioletnią kadencję

8. Duszpasterz Krajowy Głuchoniemych

ks. Łukasz Pasuto – zakończenie posługi
ks. Tomasz FILINOWICZ – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

9. Asystent Generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

ks. Andrzej Lubowicki – koniec 1. kadencji
ks. Andrzej LUBOWICKI – mianowanie na 2. pięcioletnią kadencję

10. Asystent Kościelny Wspólnoty Emmanuel – Polska

ks. Piotr Mazurkiewicz – koniec 1. kadencji
ks. Piotr MAZURKIEWICZ – zatwierdzenie na 2. trzyletnią kadencję

11. Koordynator Posługi Księży Egzorcystów w Polsce

ks. Janusz Czenczek – koniec 1. kadencji
ks. Janusz CZENCZEK – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

12. Kościelny Inspektor Ochrony Danych

ks. Piotr Kroczek – koniec 1. kadencji
ks. Piotr KROCZEK – powołanie na 2. czteroletnią kadencję

13. Dyrektor Caritas Polska

ks. Marcin Iżycki – koniec 1. kadencji
ks. Marcin IŻYCKI – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

14. Naczelny Kapelan Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju

ks. Krzysztof TYLISZCZAK – zatwierdzenie wyboru na 1. trzyletnią kadencję

BRAK KOMENTARZY