Abp Józef Górzyński został wybrany nowym członkiem Rady Stałej, natomiast abp Adrian Galbas SAC – delegatem KEP ds. Apostolstwa Chorych. To niektóre z decyzji 395. Zebrania Plenarnego KEP. We wtorek, 13 czerwca, biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski.

Publikujemy wyniki wyborów 395. Zebrania Plenarnego KEP:

GŁOSOWANIA
395. Zebranie Plenarne KEP
Lidzbark Warmiński, 12-14 czerwca 2023 r.

 

1. Członek Rady Stałej (z wyboru)

abp Józef Kupny – koniec 2. kadencji

abp Józef GÓRZYŃSKI – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

2. Przewodniczący Rady ds. Rodziny

bp Wiesław Śmigiel – koniec 1. kadencji

bp Wiesław ŚMIGIEL – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

3. Przewodniczący Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych

bp Andrzej Czaja – koniec 2. kadencji

Konferencja Episkopatu Polski podejmuje decyzję o zawieszeniu działalności Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych.

4. Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Nowelizacji Statutu i Regulaminu KEP

bp Krzysztof Wętkowski – koniec 1. kadencji

bp Krzysztof WĘTKOWSKI – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

5. Członek Komisji Duchowieństwa

bp Wojciech SKIBICKI – zatwierdzenie

6. Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Ludzi Morza

bp Ryszard Kasyna – koniec 3. kadencji

bp Ryszard KASYNA – powołanie na 4. pięcioletnią kadencję

7. Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Polskich Przetwórców Żywności

bp Piotr Sawczuk – koniec 2. kadencji

bp Piotr SAWCZUK – powołanie na 3. pięcioletnią kadencję

8. Delegat KEP ds. Ruchów Katolickich i Stowarzyszeń Katolickich

bp Adam Wodarczyk – koniec 1. kadencji

bp Adam WODARCZYK – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

9. Delegat KEP na Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne

bp Andrzej F. Dziuba – koniec 3. kadencji

bp Andrzej F. DZIUBA – powołanie na 4. pięcioletnią kadencję

10. Delegat KEP ds. Apostolstwa Chorych

abp Wiktor Skworc – przejście na emeryturę

abp Adrian GALBAS SAC – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

11. Dyrektor Apostolstwa Chorych

ks. Wojciech Bartoszek – koniec 1. kadencji

ks. Wojciech BARTOSZEK – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

12. Ekonom Konferencji Episkopatu Polski

ks. Janusz Majda – przedłużenie 3. kadencji

13. Konsultor Komisji ds. Misji

ks. Jerzy KRAŚNICKI – zatwierdzenie

14. Konsultorzy Rady ds. Mediów i Komunikacji Społecznej

ks. Adam PAWLASZCZYK

ks. Jarosław GRABOWSKI

ks. Wojciech NOWICKI

ks. Henryk ZIELIŃSKI

o. Michał LEGAN OSPPE

ks. Andrzej MAJEWSKI SJ

ks. Mariusz WEDZIUK

ks. Paweł GRONOWSKI

Aneta LIBERACKA

ks. Paweł KOSIŃSKI SJ

ks. Marek LIS

ks. Michał DROŻDŻ

o. Mirosław CHMIELEWSKI CSsR

ks. Józef KLOCH

ks. Tomasz ADAMCZYK

Monika PRZYBYSZ

Marek ZAJĄC

Piotr LEGUTKO

Paweł ROZWÓD

Paulina GUZIK

Milena KINDZIUK

Michał SENK

Weronika KOSTRZEWA

Konstanty PILAWA

Zbigniew NOSOWSKI

15. Członek Zespołu Roboczego ds. Nowelizacji Statutu i Regulaminu KEP

ks. Rafał ZALESKI – zatwierdzenie

16. Zmiana nazwy Duszpasterza Krajowego Rzemiosła Polskiego na Duszpasterza Krajowego Rzemiosła

17. Duszpasterz Krajowy Rzemiosła

ks. Krzysztof Rusiecki – koniec 3. kadencji

ks. Krzysztof RUSIECKI – powołanie na 4. pięcioletnią kadencję

18. Koordynator ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

o. Adam Żak SJ – koniec 2. kadencji

o. Adam ŻAK SJ – powołanie na 3. pięcioletnią kadencję

19. Asystent Kościelny Stowarzyszenia Katechetyków Polskich

ks. Andrzej Offmański – koniec 2. kadencji

ks. Andrzej OFFMAŃSKI – zatwierdzenie na 3. pięcioletnią kadencję

20. Prezydent Polskiej Federacji PUERI CANTORES

ks. Wiesław Hudek – koniec 1. kadencji

ks. Szymon DASZKIEWICZ – zatwierdzenie na 1. czteroletnią kadencję

21. Asystent Kościelny Polskiej Federacji PUERI CANTORES

ks. Piotr Przybysz – koniec 1. kadencji

ks. Piotr PRZYBYSZ – mianowanie na 2. czteroletnią kadencję

22. Zarząd Polskiego Towarzystwa Teologicznego

Konferencja Episkopatu Polski zatwierdza wybór Zarządu PTT:

ks. Kazimierz PANUŚ – prezes

ks. Piotr KROCZEK – wiceprezes

ks. Witold OSTAFIŃSKI – sekretarz

ks. Maciej RADEJ – skarbnik

ks. Jan BEDNARCZYK – bibliotekarz

Sebastian WOJNOWSKI – kierownik Sekcji Wydawniczej

23. Dyrektor Seminarium Polskiego w Paryżu

ks. Krystian Gawron – zakończenie pełnienia posługi

ks. Paweł PIETRUSIAK – zatwierdzenie

24. Kandydat na Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Austrii

o. Zygmunt Waz CR – koniec 1. kadencji

o. Zygmunt WAZ CR – zatwierdzenie na 2. pięcioletnią kadencję

25. Kandydat na Koordynatora Duszpasterstwa Polskojęzycznego w Belgii

o. Damian Kopytto OMI – koniec 2. kadencji

o. Damian KOPYTTO OMI – zatwierdzenie na 3. trzyletnią kadencję